NS-kontrakt og prosesskode

NS-kontrakt og prosesskode

Kontrakten som foreligger i hvert enkelt prosjekt legger føringer på hva som skal leveres på hvilket nivå.

Prosesskoden stiller krav til geometrisk kontroll, kontroll av volum og krav til utførelse. Våre VIPS- og fagmodeller tilfredsstiller de kravene som prosesskoden stiller, slik at entreprenøren kan utføre sin jobb med hensyn til de kravene som foreligger.

NS stiller også krav til toleranser, men her benyttes ofte pris per løpemeter for grøfter istedenfor volum.

Våre geomatikere kan bistå med å definere de kravene leveransen må forholde seg til.