Geografisk informasjonssystem (GIS)

Geografisk informasjonssystem (GIS) inneholder verktøy for å samle, analysere og visualisere verden rundt oss.

Et godt organisert GIS bidrar til en effektiv dokumentasjon av data fra innsamling og innhenting, til det skal brukes i modell eller i andre sammenhenger.

For å utnytte et GIS maksimalt må det være godt administrert, ha gode maler og et godt oppsett.

 

 

Ønsker du mer kunnskap om hvordan du kan bruke GIS? Sweco tilbyr rådgivning og opplæring i GIS-verktøy, for eksempel FME, ArcGIS, QGIS og PostGIS.