Geomatikk

Geomatikk er et samlebegrep for fag som kombinerer tradisjonelle oppmålings- og kartfag med informasjonsteknologi. Faget tar for seg hele spennet fra innsamling av data til visualisering og anvendelse. Geomatikerne våre i Sweco er bindeleddet mellom disiplinene, teknologi og dataflyt.

 • Geomatikk i våre prosjekter
 • Bestilling og kontroll av grunnlagsdata
 • Fastmerkenett
 • Transformasjoner
 • Gemini og entreprenørrollen
 • Terrengoverflate
 • Tematiske kart (T-kart)
 • Novapoint-rollen

Transformasjoner

Dataene som er nødvendige for å sikre en god prosjektgjennomføring kommer ofte i ulike koordinater eller høydereferansesystem. Swecos geomatikere har kompetansen som kreves for å transformere disse dataene slik at de samsvarer. Dette bidrar til en trygg prosjektgjennomføring.

Konvertering er ofte benyttet som et begrep for de som ønsker data over i et annet koordinat eller høydereferansesystem. Konvertering betyr å endre fra et filformat til et annet, men ikke å skifte fra et koordinat- eller høydereferansesystem til et annet, dette er transformering.

/siteassets/ovrige-bilder/polyline-570.png

 • Margaret Renata
  Aulejtner
  Rådigiver Geomatikk
  +4793438837
  Fraq r-cbfg
 • Trond Erling
  Vindenes
  Fagsjef geomatikk
  +4790879934
  Fraq r-cbfg