Geomatikk

Geomatikk er et samlebegrep for fag som kombinerer tradisjonelle oppmålings- og kartfag med informasjonsteknologi. Faget tar for seg hele spennet fra innsamling av data til visualisering og anvendelse. Geomatikerne våre i Sweco er bindeleddet mellom disiplinene, teknologi og dataflyt.

 • Geomatikk i våre prosjekter
 • Bestilling og kontroll av grunnlagsdata
 • Fastmerkenett
 • Transformasjoner
 • Gemini og entreprenørrollen
 • Terrengoverflate
 • Tematiske kart (T-kart)
 • Novapoint-rollen

Terrengoverflate

Vi vet at det stilles strenge krav til kvalitet på terrengoverflater i alle prosjekter. Disse kravene stilles blant annet av Statens vegvesen i «V770» og Bane NOR i «Håndbok for Digital planlegging i Jernbaneverket». Alle prosjekter som inneholder utomhusarealer trenger en terrengoverflate, uavhengig av prosjektets størrelse. Swecos geomatikere kan enten sørge for en korrekt konstruksjon av terrengoverflaten du ønsker, eller bistå med de dataene du trenger for å komme i gang.

Geomatikerne koordinerer behovet for supplerende innmålinger i tett samarbeid med ulike fagområder.

/siteassets/ovrige-bilder/polyline-570.png

 • Margaret Renata
  Aulejtner
  Rådigiver Geomatikk
  +4793438837
  Fraq r-cbfg
 • Trond Erling
  Vindenes
  Fagsjef geomatikk
  +4790879934
  Fraq r-cbfg