Geomatikk

Geomatikk er et samlebegrep for fag som kombinerer tradisjonelle oppmålings- og kartfag med informasjonsteknologi. Faget tar for seg hele spennet fra innsamling av data til visualisering og anvendelse. Geomatikerne våre i Sweco er bindeleddet mellom disiplinene, teknologi og dataflyt.

 • Geomatikk i våre prosjekter
 • Bestilling og kontroll av grunnlagsdata
 • Fastmerkenett
 • Transformasjoner
 • Gemini og entreprenørrollen
 • Terrengoverflate
 • Tematiske kart (T-kart)
 • Novapoint-rollen

Novapoint-rollen

Swecos geomatikere tar ansvar for følgende i sine prosjekter:

 • Bestilling av Novapointprosjekt
 • Opprette mappestruktur i Novapoint
 • Etablerer beregningsgrunnlag for tekniske fag i Novapoint i samarbeid med geoteknikk. Geomatikk har ansvaret for terrengoverflatemodell og geoteknikk har ansvaret for bergoverflatemodell.
 • I tillegg til beregningsgrunnlag er det aktuelt å inkludere andre grunnlagsmodeller i Novapoint. Omfanget av grunnlagsmodeller vil variere fra prosjekt til prosjekt. Hvilke grunnlagsmodeller som skal legges inn i Novapoint må avtales i hvert enkelt prosjekt.
/siteassets/ovrige-bilder/polyline-570.png

 • Margaret Renata
  Aulejtner
  Rådigiver Geomatikk
  +4793438837
  Fraq r-cbfg
 • Trond Erling
  Vindenes
  Fagsjef geomatikk
  +4790879934
  Fraq r-cbfg