Geomatikk

Geomatikk er et samlebegrep for fag som kombinerer tradisjonelle oppmålings- og kartfag med informasjonsteknologi. Faget tar for seg hele spennet fra innsamling av data til visualisering og anvendelse. Geomatikerne våre i Sweco er bindeleddet mellom disiplinene, teknologi og dataflyt.

 • Geomatikk i våre prosjekter
 • Bestilling og kontroll av grunnlagsdata
 • Fastmerkenett
 • Transformasjoner
 • Gemini og entreprenørrollen
 • Terrengoverflate
 • Tematiske kart (T-kart)
 • Novapoint-rollen

Gemini og entreprenørrollen

Entreprenører benytter Gemini til uttak av stikningsdata fra VIPS- og fagmodeller når de er ute på anlegg.

Entreprenørene har også etablert praksis for å levere dokumentasjon på Gemini-format, eksempelvis .sfi og EFI-filer.

Sweco benytter Gemini til kontroll av byggbarhet, stikningsdata og prosjekterte flater for å sikre at våre leveranser samsvarer med entreprenørens behov. Vi kan også bistå i kontroll av målebrevdokumentasjon.

I infrastrukturprosjekter med krav til leveranse av NVDB- og FKB-data benytter ofte entreprenør Gemini.

Swecos geomatikere har stor kompetanse på Gemini og kan bistå i prosjekter fra oppstartsfasen, under byggetid og ved kontroll av sluttdokumentasjon og målebrev.

/siteassets/ovrige-bilder/polyline-570.png

 • Margaret Renata
  Aulejtner
  Rådigiver Geomatikk
  +4793438837
  Fraq r-cbfg
 • Trond Erling
  Vindenes
  Fagsjef geomatikk
  +4790879934
  Fraq r-cbfg