Geomatikk

Geomatikk er et samlebegrep for fag som kombinerer tradisjonelle oppmålings- og kartfag med informasjonsteknologi. Faget tar for seg hele spennet fra innsamling av data til visualisering og anvendelse. Geomatikerne våre i Sweco er bindeleddet mellom disiplinene, teknologi og dataflyt.

 • Geomatikk i våre prosjekter
 • Bestilling og kontroll av grunnlagsdata
 • Fastmerkenett
 • Transformasjoner
 • Gemini og entreprenørrollen
 • Terrengoverflate
 • Tematiske kart (T-kart)
 • Novapoint-rollen

Bestilling og kontroll av grunnlagsdata

Et riktig utgangspunkt er avgjørende for et godt prosjektresultat, derfor tar Swecos geomatikere ansvaret for bestilling av de grunnlagsdataene du trenger for ditt prosjekt. Våre geomatikere kontrollerer, dokumenterer og arkiverer de grunnlagsdataene som er nødvendige for deg. Har du behov for laserdata, drone eller landmålingstjenester - kan vi bestille dette.

/siteassets/ovrige-bilder/polyline-570.png

 • Margaret Renata
  Aulejtner
  Rådigiver Geomatikk
  +4793438837
  Fraq r-cbfg
 • Trond Erling
  Vindenes
  Fagsjef geomatikk
  +4790879934
  Fraq r-cbfg