Geomatikk

Geomatikk er et samlebegrep for fag som kombinerer tradisjonelle oppmålings- og kartfag med informasjonsteknologi. Faget tar for seg hele spennet fra innsamling av data til visualisering og anvendelse. Geomatikerne våre i Sweco er bindeleddet mellom disiplinene, teknologi og dataflyt.

 • Geomatikk i våre prosjekter
 • Bestilling og kontroll av grunnlagsdata
 • Fastmerkenett
 • Transformasjoner
 • Gemini og entreprenørrollen
 • Terrengoverflate
 • Tematiske kart (T-kart)
 • Novapoint-rollen

Geomatikk i våre prosjekter

Med lang erfaring fra prosjektering, landmåling, skanninger, dronebruk, grunnlagsnett og dataflyt, sikrer våre geomatikere at ditt prosjekt får en optimal start og gjennomføring.

Våre geomatikere har spisskompetanse på stikningsdata og asbuilt-dokumentasjon. Med lang erfaring fra ulike prosjekter har de også en god forståelse for hva entreprenører trenger, og bruker også Gemini på dagligbasis.

Geomatikk har kontroll på alt av transformasjoner mellom koordinat- og høydereferansesystemer, samt konverteringer mellom det vi benytter av filformater.

Dataene i ditt prosjekt har verdi, og denne verdien kan våre geomatikere forvalte og videreforedle.

/siteassets/ovrige-bilder/polyline-570.png

 • Margaret Renata
  Aulejtner
  Rådigiver Geomatikk
  +4793438837
  Fraq r-cbfg
 • Trond Erling
  Vindenes
  Fagsjef geomatikk
  +4790879934
  Fraq r-cbfg