Nittedalsgata 50 - detaljreguleringsplan

Sweco har sammen med HRTB Arkitekter utarbeidet forslag til detaljregulering for Nittedalsgata 50 i Lillestrøm. Planen legger til rette for et urbant hypermarked, øvrig handel, kontor og bolig.

FAKTA

Prosjekt: Nittedalsgata 50

Oppdragsgiver: Nittedalsgata 50 AS

Sted: Nittedalsgata 50, Lillestrøm kommune

Periode: 2017 – pågår

Fase/program: Detaljregulering og KU / Hypermarked, øvrig handel, kontor og bolig

Bruttoareal: ca. 63 000 m2

Kompetanse: Plan- og konseptutvikling, regulering, trafikk/mobilitet og tilhørende tekniske fagutredninger

Samarbeid: HRTB Arkitekter

Foto/illustrasjon: HRTB Arkitekter / Sweco / Cadman

OPPGAVE OG LØSNING

Områdets identitet
Planområdet ligger nordvest for Lillestrøm stasjon og i gangavstand til stasjonen. Området består i dag av en åpen bebyggelsesstruktur og store parkeringsarealer. Området er lite attraktivt og innbyr ikke til lengre opphold. Nittedalsgata 50 er et potensielt sentrumsområde i Lillestrøm, og kan bidra til å styrke sentrumsutviklingen i en av landets raskest voksende kommuner.

Plangrep
Hovedgrepet er en oppdeling av kvartalet i fire områder. Planen legger til rette for boliger i en bymessig bebyggelsesstruktur med et urbant hypermarked, øvrig handel, kontor og bolig.

Planforslaget utfyller byens kvartalsstruktur, og tilpasser seg nabobebyggelsen. I planforslaget er det viet særlig oppmerksomhet til bakkeplan, både med tanke på uteoppholdsareal, bevegelighet og funksjoner som vil skape aktivitet. Fasadene skal fremstå som åpne og inviterende, med blant annet flere innslag av store vinduer. Kontorarbeidsplasser vil også føre til økt dagaktivitet i området, noe som kan gi grobunn for andre funksjoner, som for eksempel servering. 

Nittedal770.jpg

KONTAKTPERSONER

 • Kristine
  Månsson
  Gruppeleder Byplan og arkitektur
  +4741605895
  Fraq r-cbfg
 • Fidan
  Krasniqi
  Planarkitekt
  +4745853386
  Fraq r-cbfg