Fornebubanen Flytårnet stasjon – arkitektkonkurranse

Sweco Norge AS har i samarbeid med Sweco Architects AB (SE) og Zwarts & Jansma Architects (NL) utarbeidet konkurranseforslag til den begrensede internasjonale arkitektkonkurransen for nye Flytårnet stasjon på Fornebubanen.

FAKTA

Prosjekt: Fornebubanen Flytårnet stasjon

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Fornebubanen

Sted: Fornebu, Bærum

Periode: 2018

Fase/program: Begrenset arkitektkonkurranse / T-banestasjon

Bruttoareal: ca. 5000 m2

 

Kompetanse: Arkitektur, byutvikling, brann, mobilitet og ventilasjon

Samarbeid: Sweco Architects AB / Zwarts & Jansma Architects

Foto/illustrasjon: Sweco Architects AB

OPPGAVE OG LØSNING

Fornebubanen er planlagt som en kapasitetssterk kollektivløsning fra Majorstuen i Oslo til Fornebu senter i Bærum. Arkitektkonkurransens formål er å definere et klart arkitektonisk konsept som knytter stasjonen til gate- og byromsstruktur, og samtidig gir stasjonen en egen identitet basert på lokal egenart.

Tverrfaglig fagkompetanse
En internasjonal og tverrfaglig gruppe bestående av arkitekter, byplanleggere og ingeniører utviklet et helhetlig konsept for stasjonen og stasjonsområdet med prinsipper for byutvikling, mobilitet, arkitektur, brann og ventilasjon.

Løsningsforslag
Prosjektet viser hvordan en tydelig geometrisk akse gir rom for to inngangspartier, kiosk og sykkelhotell langs gaterommet. En markert fotgjengerforbindelse kobler stasjonen til holdeplasser for buss og taxi, og skaper samtidig en tydelig forbindelse mellom to bydelstorg. Det er rulletrapper og heis ned til en 120 meter lang midtplattform, 22 meter under bakkenivå. Lange siktlinjer ned til plattformen gir dagslys, god universell utforming, trygghet og sosial kontroll. Planløsningen er brannseksjonert og tilrettelagt for brannevakuering. Ventilasjonsanlegg er planlagt for normalsituasjon og brannsituasjon med røykventilering.

Materialene er lokal furu og granitt som eldes på en vakker måte. Glasstaket er utstyrt med solceller som produseres strøm til å lade elektriske sykler.

KONTAKTPERSONER

  • Kristine
    Månsson
    Gruppeleder Byplan og arkitektur
    +4741605895
    Fraq r-cbfg