Byplan og arkitektur

Halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer. Arealplanleggerne og landskapsarkitektene i Sweco jobber hver dag med å forme alt fra hele bydeler til mindre områder. Uansett oppgave er målet å skape optimale miljøer der mennesker kan leve, jobbe og trives. Vi jobber tett på andre fagmiljøer for å realisere løsninger som ivaretar hensynet til økonomi, miljø og mennesker.

 • By- og regionalplanlegging
 • Landskapsarkitektur
 • Samfunnsøkonomiske analyser
 • Belysning og lysdesign
 • Visualisering og modellering
 • Prosessledelse
 • Akustikk, støy og vibrasjoner

Samfunnsøkonomiske analyser

I det bærekraftige samfunnet vil vi ta vare på eksisterende ressurser og dra nytte av dem på best mulig vis. Gjennom samfunnsøkonomisk analyse identifiserer vi hvordan samfunnets ressurser kan skape størst mulig nytte for befolkningen. Analyser kan også gi svar på hvorvidt planlagte endringer er økonomisk lønnsomme eller ikke.

Swecos samfunnsøkonomer bistår blant annet med nytte-kostnadsberegninger, konsekvens- og konseptvalgutredninger, verdsetting- og preferanseutredninger og metodeutvikling.

Våre eksperter bruker gjerne sin samfunnsøkonomiske kompetanse i kombinasjon med annen teknisk fagkompetanse som finnes i Sweco, for eksempel innen samfunns- eller planfag. De kan bidra i alle slags prosjekter, fra store investeringsprosjekter der det er krav om omfattende samfunnsøkonomiske analyser, til vurdering av konkrete tiltak i mindre prosjekter.

/siteassets/nyheter/bilder-byplan-og-arkitektur/okern570.png

KONTAKTPERSONER

 • Geir
  Hoff
  Gruppeleder Arealplan og utredning
  +4791316313
  Fraq r-cbfg
 • Kristine
  Månsson
  Gruppeleder Byplan og arkitektur
  +4741605895
  Fraq r-cbfg
 • Birgitte
  Rodum
  Gruppeleder Landskap Oslo
  +4748107705
  Fraq r-cbfg
 • Alf-Anders
  Langhelle
  Fagsjef arkitektur
  +4795819791
  Fraq r-cbfg
 • Mette Eng
  Pedersen
  Regionleder Infrastruktur Oslo
  +4795992106
  Fraq r-cbfg
 • Tor Helge
  Indrebø
 • Per Anders
  Hodne
  Fagsjef FDV
  +4792281837
  Fraq r-cbfg
 • Inger Lena
  Gåsemyr
  Gruppeleder kulturmiljø og plan, Bergen
  Fraq r-cbfg