Byplan og arkitektur

Halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer. Arealplanleggerne og landskapsarkitektene i Sweco jobber hver dag med å forme alt fra hele bydeler til mindre områder. Uansett oppgave er målet å skape optimale miljøer der mennesker kan leve, jobbe og trives. Vi jobber tett på andre fagmiljøer for å realisere løsninger som ivaretar hensynet til økonomi, miljø og mennesker.

 • By- og regionalplanlegging
 • Landskapsarkitektur
 • Samfunnsøkonomiske analyser
 • Belysning og lysdesign
 • Visualisering og modellering
 • Prosessledelse
 • Akustikk, støy og vibrasjoner

Prosessledelse

Swecos prosessmetodikk bygger på å sette klare mål og suksesskriterier, der vi strukturerer materialet og finner den beste måten å løse oppgaven på. Våre prosessledere har solid erfaring med å planlegge, tilrettelegge, lede og oppsummere workshoper og større idéverksteder.

Vi kan lede kundens prosjektet gjennom en strukturert prosess som starter med et klart definert mål, via en kreativ idéfase – silingsfase – til å evaluere resultatet og velge den beste løsningen. Ved bruk av ulike forskningsbaserte metoder legger vi til rette for å skape kreativitet hos deltagerne i idédugnader. Det får frem de gode løsningene.

Våre prosessledere har dette som egen fagprofesjon, noe som gir solid teoretisk forankring i faget – i tillegg til erfaring fra komplekse plan- og prosjekteringsoppdrag. Vi tilbyr prosessledelse innenfor alle våre tjenesteområder.

/siteassets/nyheter/bilder-byplan-og-arkitektur/okern570.png

KONTAKTPERSONER

 • Geir
  Hoff
  Gruppeleder Arealplan og utredning
  +4791316313
  Fraq r-cbfg
 • Kristine
  Månsson
  Gruppeleder Byplan og arkitektur
  +4741605895
  Fraq r-cbfg
 • Birgitte
  Rodum
  Gruppeleder Landskap Oslo
  +4748107705
  Fraq r-cbfg
 • Alf-Anders
  Langhelle
  Fagsjef arkitektur
  +4795819791
  Fraq r-cbfg
 • Mette Eng
  Pedersen
  Regionleder Infrastruktur Oslo
  +4795992106
  Fraq r-cbfg
 • Tor Helge
  Indrebø
 • Per Anders
  Hodne
  Fagsjef FDV
  +4792281837
  Fraq r-cbfg
 • Inger Lena
  Gåsemyr
  Gruppeleder kulturmiljø og plan, Bergen
  Fraq r-cbfg