Byplan og arkitektur

Halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer. Arealplanleggerne og landskapsarkitektene i Sweco jobber hver dag med å forme alt fra hele bydeler til mindre områder. Uansett oppgave er målet å skape optimale miljøer der mennesker kan leve, jobbe og trives. Vi jobber tett på andre fagmiljøer for å realisere løsninger som ivaretar hensynet til økonomi, miljø og mennesker.

 • By- og regionalplanlegging
 • Landskapsarkitektur
 • Samfunnsøkonomiske analyser
 • Belysning og lysdesign
 • Visualisering og modellering
 • Prosessledelse
 • Akustikk, støy og vibrasjoner

Landskapsarkitektur

Utenomhusmiljøet spiller en stadig viktigere rolle for å skape trivsel og gode levevilkår. Estetikk, miljø og funksjon er grunnpilarene vi baserer arbeidet vårt på. Swecos landskapsarkitekter og planleggere jobber hver dag for å skape prosjekter og løsninger for fremtiden.

Oppgavene våre omfatter alt fra analyser og utredninger til detaljprosjektering av store infrastruktur- og kraftanlegg, parker og friområder, skoler og institusjoner, blågrønne strukturer, gater og byrom.

Økologisk, sosial og økonomisk bærekraft er prinsipper som ivaretas i oppdrag. Swecos landskapsarkitekter dyrker dette gjennom alle prosjektstadier og ser på løsningene med et helhetlig blikk. Tverrfaglig samarbeid og dialog med både kunden og brukere er en selvfølge i prosjektene vi jobber med.

/siteassets/nyheter/bilder-byplan-og-arkitektur/okern570.png

KONTAKTPERSONER

 • Geir
  Hoff
  Gruppeleder Arealplan og utredning
  +4791316313
  Fraq r-cbfg
 • Kristine
  Månsson
  Gruppeleder Byplan og arkitektur
  +4741605895
  Fraq r-cbfg
 • Birgitte
  Rodum
  Gruppeleder Landskap Oslo
  +4748107705
  Fraq r-cbfg
 • Alf-Anders
  Langhelle
  Fagsjef arkitektur
  +4795819791
  Fraq r-cbfg
 • Mette Eng
  Pedersen
  Regionleder Infrastruktur Oslo
  +4795992106
  Fraq r-cbfg
 • Tor Helge
  Indrebø
 • Per Anders
  Hodne
  Fagsjef FDV
  +4792281837
  Fraq r-cbfg
 • Inger Lena
  Gåsemyr
  Gruppeleder kulturmiljø og plan, Bergen
  Fraq r-cbfg