Byplan og arkitektur

Halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer. Arealplanleggerne og landskapsarkitektene i Sweco jobber hver dag med å forme alt fra hele bydeler til mindre områder. Uansett oppgave er målet å skape optimale miljøer der mennesker kan leve, jobbe og trives. Vi jobber tett på andre fagmiljøer for å realisere løsninger som ivaretar hensynet til økonomi, miljø og mennesker.

 • By- og regionalplanlegging
 • Landskapsarkitektur
 • Samfunnsøkonomiske analyser
 • Belysning og lysdesign
 • Visualisering og modellering
 • Prosessledelse
 • Akustikk, støy og vibrasjoner

By- og regionalplanlegging

Våre omgivelser har betydning for vår hverdag. Det handler om å skape gode oppvekst- og bomiljøer, sosiale møteplasser, attraktive og bærekraftige steder. Swecos planleggere jobber for å forme fremtidens byer og samfunn.

Sweco tilbyr et bredt spekter av tjenester innen by- og regionalplanlegging. Gjennom våre tjenester sikrer vi eksisterende verdier, og skaper nye verdier som tar hensyn til økologisk, sosial og økonomisk bærekraft.

Vi ønsker å være en sterk rådgiver for kunden innen by- og regionalplanlegging. Varierte oppdrag for staten, kommuner og private eiendomsutviklere har gitt oss solid erfaring på dette området.

Vi er opptatt av å kjenne og forstå det området vi jobber med. Vi vil finne riktig nivå leveransen, enten vi arbeider på overordnet nivå med regional utvikling, med steds- og byutvikling eller med enkelteiendommer. Vår kompetanse innen by- og regionalplanlegging er forankret i en klar og tydelig ledelse, og en grundig forståelse for kompleksiteten i oppdraget. Vi tilpasser fagteam etter behov og ønsker, og følger opp kunden tett gjennom hele prosessen. 

Våre rådgivere har mange års erfaring med å utarbeide planrelaterte due diligence, steds- og mulighetsstudier, strategiske planer og konseptvalgutredninger. I tillegg utarbeider vi robuste planer etter plan- og bygningsloven, og bistår kunden med å utarbeide planprogram og konsekvensanalyser.

/siteassets/nyheter/bilder-byplan-og-arkitektur/okern570.png

KONTAKTPERSONER

 • Geir
  Hoff
  Gruppeleder Arealplan og utredning
  +4791316313
  Fraq r-cbfg
 • Kristine
  Månsson
  Gruppeleder Byplan og arkitektur
  +4741605895
  Fraq r-cbfg
 • Birgitte
  Rodum
  Gruppeleder Landskap Oslo
  +4748107705
  Fraq r-cbfg
 • Alf-Anders
  Langhelle
  Fagsjef arkitektur
  +4795819791
  Fraq r-cbfg
 • Mette Eng
  Pedersen
  Regionleder Infrastruktur Oslo
  +4795992106
  Fraq r-cbfg
 • Tor Helge
  Indrebø
 • Per Anders
  Hodne
  Fagsjef FDV
  +4792281837
  Fraq r-cbfg
 • Inger Lena
  Gåsemyr
  Gruppeleder kulturmiljø og plan, Bergen
  Fraq r-cbfg