Byplan og arkitektur

Halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer. Arealplanleggerne og landskapsarkitektene i Sweco jobber hver dag med å forme alt fra hele bydeler til mindre områder. Uansett oppgave er målet å skape optimale miljøer der mennesker kan leve, jobbe og trives. Vi jobber tett på andre fagmiljøer for å realisere løsninger som ivaretar hensynet til økonomi, miljø og mennesker.

 • By- og regionalplanlegging
 • Landskapsarkitektur
 • Samfunnsøkonomiske analyser
 • Belysning og lysdesign
 • Visualisering og modellering
 • Prosessledelse
 • Akustikk, støy og vibrasjoner

Akustikk, støy og vibrasjoner

Gode lydforhold er viktig for å skape gode boliger, et godt arbeidsmiljø, og en behagelig opplevelse enten man er på restaurant, i svømmehallen, på skolen eller venter på toget på jernbanestasjonen. Byggeteknisk forskrift (TEK17) stiller krav til lyd og vibrasjoner, og lyd er også et tema for å oppnå universell utforming av bygg. 

Swecos rådgivende ingeniører innenfor akustikk (RIAKU) har lang og variert erfaring med lydprosjektering og bygningsakustikk i alle typer bygg. Vi kan bistå byggherre og utbygger med riktige lydkrav og prinsippløsninger for sitt utbyggingsprosjekt, og vi kan følge entreprenører gjennom detaljprosjektering og byggefase for å sikre at lydkrav blir ivaretatt.  

For bygningsakustisk prosjektering kan vi ta ansvarsrett for lyd og vibrasjonsforhold opp til tiltaksklasse 3, og vi tilfredsstiller formalkrav for å gjøre lydmålinger og dokumentere lydkravene i miljøstandarden BREEAM. Våre akustikere prosjekterer løsninger, beregner tiltak og gjør lydmålinger innenfor blant annet: 

 • Lydisolasjon 
 • Trinnlyd 
 • Støy fra avløp, ventilasjon og andre tekniske installasjoner 
 • Etterklangstid, lydabsorpsjon, taletydelighet og andre romakustiske forhold 
 • Støy fra veitrafikk, jernbane, fly og andre støykilder. 

Mer informasjon om regelverk knyttet til støy finner du her.

/siteassets/nyheter/bilder-byplan-og-arkitektur/okern570.png

 • Espen
  Thomassen
  Gruppeleder akustikk Bergen
  +4798478489
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Olav
  Aalmo
  Gruppeleder bygningsfysikk og akustikk Trondheim
  +4793048178
  Fraq r-cbfg
 • Pål
  Szilvay
  Gruppeleder akustikk Oslo
  +4799619685
  Fraq r-cbfg
 • Tormod Utne
  Kvåle
  Avdelingsleder, Voss
  +4795754615
  Fraq r-cbfg
 • Ole André
  Råen
  Gruppeleder brann og byggesak, Porsgrunn
  +4740472517
  Fraq r-cbfg
 • Jenny
  Luneng
  Fagsjef akustikk
  +4791775159
  Fraq r-cbfg

KONTAKTPERSONER

 • Geir
  Hoff
  Gruppeleder Arealplan og utredning
  +4791316313
  Fraq r-cbfg
 • Kristine
  Månsson
  Gruppeleder Byplan og arkitektur
  +4741605895
  Fraq r-cbfg
 • Birgitte
  Rodum
  Gruppeleder Landskap Oslo
  +4748107705
  Fraq r-cbfg
 • Alf-Anders
  Langhelle
  Fagsjef arkitektur
  +4795819791
  Fraq r-cbfg
 • Mette Eng
  Pedersen
  Regionleder Infrastruktur Oslo
  +4795992106
  Fraq r-cbfg
 • Tor Helge
  Indrebø
 • Per Anders
  Hodne
  Fagsjef FDV
  +4792281837
  Fraq r-cbfg
 • Inger Lena
  Gåsemyr
  Gruppeleder kulturmiljø og plan, Bergen
  Fraq r-cbfg