Byplan og arkitektur

Halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer. Arealplanleggerne og landskapsarkitektene i Sweco jobber hver dag med å forme alt fra hele bydeler til mindre områder. Uansett oppgave er målet å skape optimale miljøer der mennesker kan leve, jobbe og trives. Vi jobber tett på andre fagmiljøer for å realisere løsninger som ivaretar hensynet til økonomi, miljø og mennesker.

 • By- og regionalplanlegging
 • Landskapsarkitektur
 • Samfunnsøkonomiske analyser
 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Belysning og lysdesign
 • Visualisering og modellering
 • Prosessledelse

Akustikk, støy og vibrasjoner

Lyd påvirker oss på mange måter. Støy er uønsket lyd som påvirker helsen og livskvaliteten negativt. Motsatt skaper spesialdesignede og gjennomtenkte lydmiljøer velvære og kan gi omgivelsene et løft.

I et godt lydmiljø er all unødvendig og forstyrrende lyd redusert mest mulig. Swecos eksperter hjelper kundene med å oppfylle myndighetenes krav til støynivå og et godt lydmiljø. Vi utnytter og tilpasser akustikken etter hvilken funksjon lokalene har.

Sweco utvikler kostnadseffektive akustikkløsninger med riktig effekt for hvert enkelt tilfelle. Vi arbeider med design og akustikk- og lydprosjektering i ulike typer byggprosjekter og måler lyd, støy og vibrasjoner – som industri- og trafikkstøy. Målemetodene er i tråd med retningslinjene til Norsk standard og Miljødirektoratet.

/siteassets/nyheter/bilder-byplan-og-arkitektur/okern570.png

 • Espen
  Thomassen
  Gruppeleder akustikk Bergen
  +4798478489
  Fraq r-cbfg
 • Pål
  Szilvay
  Gruppeleder akustikk Oslo
  +4799619685
  Fraq r-cbfg
 • Frode
  Atterås
  Avdelingsleder Voss, seniorrådgiver akustikk
  +4792407688
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Olav
  Aalmo
  Gruppeleder bygningsfysikk og akustikk Trondheim
  +4793048178
  Fraq r-cbfg

KONTAKTPERSONER

 • Geir
  Hoff
  Gruppeleder Arealplan og utredning
  +4791316313
  Fraq r-cbfg
 • Kristine
  Månsson
  Gruppeleder Byplan og arkitektur
  +4741605895
  Fraq r-cbfg
 • Birgitte
  Rodum
  Gruppeleder Landskap Oslo
  +4748107705
  Fraq r-cbfg
 • Mette Eng
  Pedersen
  Regionleder Infrastruktur Oslo
  +4795992106
  Fraq r-cbfg
 • Tor Helge
  Indrebø