Byggesak og eiendomsrådgivning

Dagens byggeregler er kompliserte og gjenstand for hyppige endringer. Swecos eksperter på byggesaksreglene bistår med alt fra planlegging til avslutning av byggesaker. Vi har spesialisert oss på rollen som ansvarlig søker, slik at andre fag kan gjøre det de er best på. Vårt mål er å få en mest mulig smidig byggesak for kunden, og best mulig tilrettelagt byggesak for kommunen.

 • Ansvarlig søker
 • Delingssøknad
 • Dispensasjonssøknad
 • Eiendomsrådgivning / juridisk bistand
 • Kartlegging av eiendom
 • Klage på vedtak
 • Kvalitetssikring av byggesak
 • Seksjonering og reseksjonering
 • Grunnerverv
 • Tomtefeste

Tomtefeste er en form for leie av grunn som har svært stort omfang i Norge. Tomtefeste reguleres av en festekontrakt og tomtefestelovens regler.

Den som eier grunnen er «bortfester» og den som leier grunnen er «fester». Det er festeren som eier bebyggelsen på tomta.

Ved inngåelse av en festekontrakt må man ta stilling til hvor lang festetiden skal være, hvilke regler som skal gjelde for oppsigelse og forlengelse, den årlige festeavgiften, avvikling av festeforholdet med mer. Sweco bistår festere og grunneiere med utforming og inngåelse av festekontrakter. Vi bistår også ved mislighold av kontrakten, og virkningene av dette misligholdet. For eksempel hvis tomta ikke har de egenskapene som er avtalt.

Tomtefesteloven skiller mellom feste til «bolighus», «fritidshus» og «annet». Eksempelvis er tomtefeste til næringsformål typisk i kategorien «annet». Kort fortalt gir tomtefestelovens regler et større vern til festere av bolighus og fritidshus, enn andre. For festere er av bolighus og fritidshus er det viktig å vite at man har rett til å innløse tomten når 30 år av festetiden har gått. Sweco kan bistå ved innløsning av tomta, herunder ved beregning av innløsningssummen.

 

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_byggesak.jpg

 • Ingrid Helene
  Ramfjord
  Fagsjef byggesak
  +4791357174
  Fraq r-cbfg
 • Kevin
  Grindland
  Gruppeleder Byggesak og eiendomsrådgivning
  +4741433205
  Fraq r-cbfg
 • Ole André
  Råen
  Fagansvarlig Brann og Sikkerhet
  +4740472517
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Kevin
  Grindland
  Gruppeleder Byggesak og eiendomsrådgivning
  +4741433205
  Fraq r-cbfg
 • Ingrid Helene
  Ramfjord
  Fagsjef byggesak
  +4791357174
  Fraq r-cbfg
 • Ole André
  Råen
  Gruppeleder brann og byggesak, Porsgrunn
  +4740472517
  Fraq r-cbfg
 • Svein Rune
  Ellingsen
  Avdelingsleder prosjektadministrasjon, Bergen
  +4792667282
  Fraq r-cbfg
 • Erik G.
  Eiklid
  Landskapsingeniør og eiendomsrådgiver
  +4790732566
  Fraq r-cbfg
 • Marianne V.
  Borge
  Fagsjef for uavhengig kontroll
  +4793039438
  Fraq r-cbfg