Byggesak og eiendomsrådgivning

Dagens byggeregler er kompliserte og gjenstand for hyppige endringer. Swecos eksperter på byggesaksreglene bistår med alt fra planlegging til avslutning av byggesaker. Vi har spesialisert oss på rollen som ansvarlig søker, slik at andre fag kan gjøre det de er best på. Vårt mål er å få en mest mulig smidig byggesak for kunden, og best mulig tilrettelagt byggesak for kommunen.

 • Ansvarlig søker
 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Delingssøknad
 • Dispensasjonssøknad
 • Eiendomsrådgivning / juridisk bistand
 • Kartlegging av eiendom
 • Klage på vedtak
 • Kvalitetssikring av byggesak
 • Seksjonering og reseksjonering
 • Grunnerverv
 • Tomtefeste

Seksjonering og reseksjonering

Hvis flere personer eier en eiendom sammen, og hver eier skal ha enerett til sin bruksenhet i bygningsmassen, må eiendommen seksjoneres. Hver seksjon kan bestå av én hoveddel og én eller flere tilleggsdeler.

Sweco bistår med å utarbeide begjæring om seksjonering og sender den til kommunen for matrikkelføring. Kommunen sender begjæringen til tinglysning, der hver seksjon får et eget grunnboksblad.

For at begjæringen om seksjonering skal bli godkjent av kommunen, må den inneholde alle dokumenter som kommunen og tinglysningsmyndighetene krever. Vi sørger for å utarbeide og hente inn den nødvendige dokumentasjonen som skal følge med begjæringen.

Vi kan også bistå et etablert eierseksjonssameie med å reseksjonere eiendommen.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_byggesak.jpg

Kontaktpersoner

 • Christine Roska
  Revheim-Hansen
  Gruppeleder Byggesak og Eiendomsrådgivning
  +4798033954
  Fraq r-cbfg
 • LARS KRISTIAN
  ELNES
  FAGSJEF BYGGESAK
  +47 918 64 847
  Fraq r-cbfg
 • ERIK
  KNOPH
  FAGSJEF UAVHENGIG KONTROLL
  +47 926 28 537
  Fraq r-cbfg
 • Anund
  Grane
  Jordskiftekandidat og gruppeleder
  +4790018274
  Fraq r-cbfg
 • Svein Rune
  Ellingsen
  Gruppeleder for prosjektledelse
  +4792667282
  Fraq r-cbfg