Byggesak

Dagens byggeregler er kompliserte og gjenstand for hyppige endringer. Swecos eksperter på byggesaksreglene bistår med alt fra planlegging til avslutning av byggesaker. Vi har spesialisert oss på rollen som ansvarlig søker, slik at andre fag kan gjøre det de er best på. Vårt mål er å få en mest mulig smidig byggesak for kunden, og best mulig tilrettelagt byggesak for kommunen.

 • Ansvarlig søker
 • Delingssøknad
 • Dispensasjonssøknad
 • Eiendomsrådgivning / juridisk bistand
 • Kartlegging av eiendom
 • Klage på vedtak
 • Kvalitetssikring av byggesak
 • Seksjonering og reseksjonering

Seksjonering og reseksjonering

Hvis flere personer eier en eiendom sammen, og hver eier skal ha enerett til sin bruksenhet i bygningsmassen, må eiendommen seksjoneres. Hver seksjon kan bestå av én hoveddel og én eller flere tilleggsdeler.

Sweco bistår med å utarbeide begjæring om seksjonering og sender den til kommunen for matrikkelføring. Kommunen sender begjæringen til tinglysning, der hver seksjon får et eget grunnboksblad.

For at begjæringen om seksjonering skal bli godkjent av kommunen, må den inneholde alle dokumenter som kommunen og tinglysningsmyndighetene krever. Vi sørger for å utarbeide og hente inn den nødvendige dokumentasjonen som skal følge med begjæringen.

Vi kan også bistå et etablert eierseksjonssameie med å reseksjonere eiendommen.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_byggesak.jpg

Kontaktpersoner

 • Wilhelm Holst
  Skar
  Fagsjef Byggesak
  +4792088875
  Fraq r-cbfg
 • Christine Roska
  Revheim-Hansen
  Gruppeleder Byggesak og Eiendomsrådgivning
  +4798033954
  Fraq r-cbfg
 • Hilde Avløs
  Grande
  Gruppeleder Byggesak og Eiendomsrådgivning
  +4798820247
  Fraq r-cbfg

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.