Byggesak og eiendomsrådgivning

Dagens byggeregler er kompliserte og gjenstand for hyppige endringer. Swecos eksperter på byggesaksreglene bistår med alt fra planlegging til avslutning av byggesaker. Vi har spesialisert oss på rollen som ansvarlig søker, slik at andre fag kan gjøre det de er best på. Vårt mål er å få en mest mulig smidig byggesak for kunden, og best mulig tilrettelagt byggesak for kommunen.

 • Ansvarlig søker
 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Delingssøknad
 • Dispensasjonssøknad
 • Eiendomsrådgivning / juridisk bistand
 • Kartlegging av eiendom
 • Klage på vedtak
 • Kvalitetssikring av byggesak
 • Seksjonering og reseksjonering
 • Grunnerverv
 • Tomtefeste

Kvalitetssikring av byggesak

Er du ansvarlig søker eller privatperson som skal sende inn byggesøknad til kommunen, men er usikker på om den inneholder de opplysningene som er nødvendige? Da kan Sweco hjelpe deg.

Regelverket stiller krav om kvalitetssikring av byggesøknader. Vi bruker faste rutiner og sjekklister for å sikre at søknaden din inneholder alle nødvendige opplysninger – slik at kommunens byggesaksbehandling ikke forsinker fremdriften i prosjektet.

Sweco har i over ti år hatt dedikerte søkere over hele landet som kjenner byggesaksprosessen og utfordringene knyttet til den. Vi har egne eksperter i ansvarlig søker-rollen, med bakgrunn blant annet fra kommunal byggesaksbehandling, Fylkesmannen og Direktoratet for byggkvalitet. Vi bidrar gjerne med vår kompetanse inn i ditt prosjekt.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_byggesak.jpg

Kontaktpersoner

 • Christine Roska
  Revheim-Hansen
  Gruppeleder Byggesak og Eiendomsrådgivning
  +4798033954
  Fraq r-cbfg
 • LARS KRISTIAN
  ELNES
  FAGSJEF BYGGESAK
  +47 918 64 847
  Fraq r-cbfg
 • ERIK
  KNOPH
  FAGSJEF UAVHENGIG KONTROLL
  +47 926 28 537
  Fraq r-cbfg
 • Anund
  Grane
  Jordskiftekandidat og gruppeleder
  +4790018274
  Fraq r-cbfg
 • Svein Rune
  Ellingsen
  Gruppeleder for prosjektledelse
  +4792667282
  Fraq r-cbfg