Byggesak

Dagens byggeregler er kompliserte og gjenstand for hyppige endringer. Swecos eksperter på byggesaksreglene bistår med alt fra planlegging til avslutning av byggesaker. Vi har spesialisert oss på rollen som ansvarlig søker, slik at andre fag kan gjøre det de er best på. Vårt mål er å få en mest mulig smidig byggesak for kunden, og best mulig tilrettelagt byggesak for kommunen.

 • Ansvarlig søker
 • Delingssøknad
 • Dispensasjonssøknad
 • Eiendomsrådgivning / juridisk bistand
 • Kartlegging av eiendom
 • Klage på vedtak
 • Kvalitetssikring av byggesak
 • Seksjonering og reseksjonering

Kvalitetssikring av byggesak

Er du ansvarlig søker eller privatperson som skal sende inn byggesøknad til kommunen, men er usikker på om den inneholder de opplysningene som er nødvendige? Da kan Sweco hjelpe deg.

Regelverket stiller krav om kvalitetssikring av byggesøknader. Vi bruker faste rutiner og sjekklister for å sikre at søknaden din inneholder alle nødvendige opplysninger – slik at kommunens byggesaksbehandling ikke forsinker fremdriften i prosjektet.

Sweco har i over ti år hatt dedikerte søkere over hele landet som kjenner byggesaksprosessen og utfordringene knyttet til den. Vi har egne eksperter i ansvarlig søker-rollen, med bakgrunn blant annet fra kommunal byggesaksbehandling, Fylkesmannen og Direktoratet for byggkvalitet. Vi bidrar gjerne med vår kompetanse inn i ditt prosjekt.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_byggesak.jpg

Kontaktpersoner

 • Wilhelm Holst
  Skar
  Fagsjef Byggesak
  +4792088875
  Fraq r-cbfg
 • Christine Roska
  Revheim-Hansen
  Gruppeleder Byggesak og Eiendomsrådgivning
  +4798033954
  Fraq r-cbfg
 • Hilde Avløs
  Grande
  Gruppeleder Byggesak og Eiendomsrådgivning
  +4798820247
  Fraq r-cbfg

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.