Byggesak og eiendomsrådgivning

Dagens byggeregler er kompliserte og gjenstand for hyppige endringer. Swecos eksperter på byggesaksreglene bistår med alt fra planlegging til avslutning av byggesaker. Vi har spesialisert oss på rollen som ansvarlig søker, slik at andre fag kan gjøre det de er best på. Vårt mål er å få en mest mulig smidig byggesak for kunden, og best mulig tilrettelagt byggesak for kommunen.

 • Ansvarlig søker
 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Delingssøknad
 • Dispensasjonssøknad
 • Eiendomsrådgivning / juridisk bistand
 • Kartlegging av eiendom
 • Klage på vedtak
 • Kvalitetssikring av byggesak
 • Seksjonering og reseksjonering
 • Grunnerverv
 • Tomtefeste

Kartlegging av eiendom

Skal du utvikle eiendommen din? Vurderer du å kjøpe en eiendom for å bygge på den? Sweco hjelper deg med å vurdere tomteutnyttelse, kommuneplan og reguleringsplan, krav i lovverket og tinglyste forhold.

Vi utarbeider et kartleggingsnotat som inneholder de viktigste opplysningene for å kunne gi et overordnet beslutningsgrunnlag for strategiske valg i prosjektet ditt. Hvis du vet litt om hva du vil bygge, som størrelse eller antall etasjer, kan vi si noe om mulighetene dine for å få gjennomslag hos bygningsmyndighetene.

Sweco har i flere år kartlagt eiendommer for både store og små kunder. Kompetansen har vi opparbeidet oss gjennom rollen som ansvarlig søker, ettersom det er nødvendig å kjenne alle disse forholdene før man sender byggesøknad til kommunen.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_byggesak.jpg

Kontaktpersoner

 • Christine Roska
  Revheim-Hansen
  Gruppeleder Byggesak og Eiendomsrådgivning
  +4798033954
  Fraq r-cbfg
 • LARS KRISTIAN
  ELNES
  FAGSJEF BYGGESAK
  +47 918 64 847
  Fraq r-cbfg
 • ERIK
  KNOPH
  FAGSJEF UAVHENGIG KONTROLL
  +47 926 28 537
  Fraq r-cbfg
 • Anund
  Grane
  Jordskiftekandidat og gruppeleder
  +4790018274
  Fraq r-cbfg
 • Svein Rune
  Ellingsen
  Gruppeleder for prosjektledelse
  +4792667282
  Fraq r-cbfg