Byggesak og eiendomsrådgivning

Dagens byggeregler er kompliserte og gjenstand for hyppige endringer. Swecos eksperter på byggesaksreglene bistår med alt fra planlegging til avslutning av byggesaker. Vi har spesialisert oss på rollen som ansvarlig søker, slik at andre fag kan gjøre det de er best på. Vårt mål er å få en mest mulig smidig byggesak for kunden, og best mulig tilrettelagt byggesak for kommunen.

 • Ansvarlig søker
 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Delingssøknad
 • Dispensasjonssøknad
 • Eiendomsrådgivning / juridisk bistand
 • Kartlegging av eiendom
 • Klage på vedtak
 • Kvalitetssikring av byggesak
 • Seksjonering og reseksjonering
 • Grunnerverv
 • Tomtefeste

Grunnerverv og rettighetserverv

Trenger du grunneiendom eller bruksretter for å realisere ditt prosjekt? Sweco har erfarne rådgivere som har jobbet med grunn- og rettighetserverv i alt fra store samferdselsprosjekt, til sikring av adkomstveg for enebolig.

Vi kan bistå både ved forhandlinger om frivillig avtale, og som rådgiver i skjønns- og ekspropriasjonsprosesser.

Ved erverv av grunn- og rettigheter er det viktig å behandle den som skal avstå eiendom på en rettferdig måte. Dette gjøres ved å innlede til dialog med den berørte, samtidig som lov og etablerte rettslige prinsipper legges til grunn for verdsetting av grunnen.

Som grunnerverver sikrer våre rådgivere at prosessen gjennomføres på en korrekt måte, både for deg og for den som avstår eiendom. Vi foreslår også alternative løsningsmåter dersom det ikke er mulig å oppnå en frivillig avtale om avståelse.

Våre grunnerverveksperter er erfarne jordskiftekandidater med master i eiendomsfag, og jurister med erfaring fra store offentlige og private aktører.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_byggesak.jpg

 • Anund
  Grane
  Jordskiftekandidat og gruppeleder
  +4790018274
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Christine Roska
  Revheim-Hansen
  Gruppeleder Byggesak og Eiendomsrådgivning
  +4798033954
  Fraq r-cbfg
 • LARS KRISTIAN
  ELNES
  FAGSJEF BYGGESAK
  +47 918 64 847
  Fraq r-cbfg
 • ERIK
  KNOPH
  FAGSJEF UAVHENGIG KONTROLL
  +47 926 28 537
  Fraq r-cbfg
 • Anund
  Grane
  Jordskiftekandidat og gruppeleder
  +4790018274
  Fraq r-cbfg
 • Svein Rune
  Ellingsen
  Gruppeleder for prosjektledelse
  +4792667282
  Fraq r-cbfg