Byggesak og eiendomsrådgivning

Dagens byggeregler er kompliserte og gjenstand for hyppige endringer. Swecos eksperter på byggesaksreglene bistår med alt fra planlegging til avslutning av byggesaker. Vi har spesialisert oss på rollen som ansvarlig søker, slik at andre fag kan gjøre det de er best på. Vårt mål er å få en mest mulig smidig byggesak for kunden, og best mulig tilrettelagt byggesak for kommunen.

 • Ansvarlig søker
 • Delingssøknad
 • Dispensasjonssøknad
 • Eiendomsrådgivning / juridisk bistand
 • Kartlegging av eiendom
 • Klage på vedtak
 • Kvalitetssikring av byggesak
 • Seksjonering og reseksjonering
 • Grunnerverv
 • Tomtefeste

Grunnerverv og rettighetserverv

Trenger du grunneiendom eller bruksretter for å realisere ditt prosjekt? Sweco har erfarne rådgivere som har jobbet med grunn- og rettighetserverv i alt fra store samferdselsprosjekt, til sikring av adkomstveg for enebolig.

Vi kan bistå både ved forhandlinger om frivillig avtale, og som rådgiver i skjønns- og ekspropriasjonsprosesser.

Ved erverv av grunn- og rettigheter er det viktig å behandle den som skal avstå eiendom på en rettferdig måte. Dette gjøres ved å innlede til dialog med den berørte, samtidig som lov og etablerte rettslige prinsipper legges til grunn for verdsetting av grunnen.

Som grunnerverver sikrer våre rådgivere at prosessen gjennomføres på en korrekt måte, både for deg og for den som avstår eiendom. Vi foreslår også alternative løsningsmåter dersom det ikke er mulig å oppnå en frivillig avtale om avståelse.

Våre grunnerverveksperter er erfarne jordskiftekandidater med master i eiendomsfag, og jurister med erfaring fra store offentlige og private aktører.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_byggesak.jpg

 • Kevin
  Grindland
  Gruppeleder Byggesak og eiendomsrådgivning
  +4741433205
  Fraq r-cbfg
 • Ole André
  Råen
  Fagansvarlig Brann og Sikkerhet
  +4740472517
  Fraq r-cbfg
 • Ingrid Helene
  Ramfjord
  Fagsjef byggesak
  +4791357174
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Kevin
  Grindland
  Gruppeleder Byggesak og eiendomsrådgivning
  +4741433205
  Fraq r-cbfg
 • Ingrid Helene
  Ramfjord
  Fagsjef byggesak
  +4791357174
  Fraq r-cbfg
 • Ole André
  Råen
  Gruppeleder brann og byggesak, Porsgrunn
  +4740472517
  Fraq r-cbfg
 • Svein Rune
  Ellingsen
  Avdelingsleder prosjektadministrasjon, Bergen
  +4792667282
  Fraq r-cbfg
 • Erik G.
  Eiklid
  Landskapsingeniør og eiendomsrådgiver
  +4790732566
  Fraq r-cbfg
 • Marianne V.
  Borge
  Fagsjef for uavhengig kontroll
  +4793039438
  Fraq r-cbfg