Byggesak

Dagens byggeregler er kompliserte og gjenstand for hyppige endringer. Swecos eksperter på byggesaksreglene bistår med alt fra planlegging til avslutning av byggesaker. Vi har spesialisert oss på rollen som ansvarlig søker, slik at andre fag kan gjøre det de er best på. Vårt mål er å få en mest mulig smidig byggesak for kunden, og best mulig tilrettelagt byggesak for kommunen.

 • Ansvarlig søker
 • Delingssøknad
 • Dispensasjonssøknad
 • Eiendomsrådgivning / juridisk bistand
 • Kartlegging av eiendom
 • Klage på vedtak
 • Kvalitetssikring av byggesak
 • Seksjonering og reseksjonering

Dispensasjonssøknad

Skal du sende inn byggesøknad og planlegger å bygge i strid med kommuneplan eller reguleringsplan, nærmere nabogrense enn fire meter eller i 100-metersbeltet langs sjøen? Krever kommunen at du søker om dispensasjon?

Sweco kan hjelpe deg med å skrive søknaden. Regelverket stiller krav til hva en dispensasjonssøknad skal inneholde. Det må være tydelig hvilken bestemmelse du ønsker fritak fra, hvilke hensyn som står bak bestemmelsen, og at disse hensynene ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må du vise at fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene.

Våre eksperter innenfor plan- og bygningsrett har bakgrunn fra kommunal saksbehandling, Fylkesmannen og Direktoratet for byggkvalitet. Vi bistår når du skal skrive dispensasjonssøknaden og ved endringer. På den måten øker sannsynligheten for at søknaden blir innvilget.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_byggesak.jpg

Kontaktpersoner

 • Christine Roska
  Revheim-Hansen
  Gruppeleder Byggesak og Eiendomsrådgivning
  +4798033954
  Fraq r-cbfg
 • LARS KRISTIAN
  ELNES
  FAGSJEF BYGGESAK
  +47 918 64 847
  Fraq r-cbfg
 • ERIK
  KNOPH
  FAGSJEF UAVHENGIG KONTROLL
  +47 926 28 537
  Fraq r-cbfg

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.