Byggesak og eiendomsrådgivning

Dagens byggeregler er kompliserte og gjenstand for hyppige endringer. Swecos eksperter på byggesaksreglene bistår med alt fra planlegging til avslutning av byggesaker. Vi har spesialisert oss på rollen som ansvarlig søker, slik at andre fag kan gjøre det de er best på. Vårt mål er å få en mest mulig smidig byggesak for kunden, og best mulig tilrettelagt byggesak for kommunen.

 • Ansvarlig søker
 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Delingssøknad
 • Dispensasjonssøknad
 • Eiendomsrådgivning / juridisk bistand
 • Kartlegging av eiendom
 • Klage på vedtak
 • Kvalitetssikring av byggesak
 • Seksjonering og reseksjonering
 • Grunnerverv
 • Tomtefeste

Delingssøknad

Har du en eiendom som du ønsker å dele i flere parseller, eller kanskje du og naboen ønsker å gjøre en byttehandel? Har du et større prosjekt over flere eiendommer, der eiendommer skal slås sammen?

Sweco hjelper deg med å dele og slå sammen eiendommen etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Vi kan også hjelpe deg hvis du ønsker å overføre en del av din eiendom til naboen, eller kanskje du og naboen bare skal justere litt på grensen.  

Vår styrke er høy kompetanse i delingssaker og erfaring med å justere grenser og overføre arealer. Vi hjelper både foretak og privatpersoner. Våre medarbeidere kjenner regelverket godt og gjennomfører ofte hele prosessen, helt frem til tinglysningen.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_byggesak.jpg

Kontaktpersoner

 • Christine Roska
  Revheim-Hansen
  Gruppeleder Byggesak og Eiendomsrådgivning
  +4798033954
  Fraq r-cbfg
 • LARS KRISTIAN
  ELNES
  FAGSJEF BYGGESAK
  +47 918 64 847
  Fraq r-cbfg
 • ERIK
  KNOPH
  FAGSJEF UAVHENGIG KONTROLL
  +47 926 28 537
  Fraq r-cbfg
 • Anund
  Grane
  Jordskiftekandidat og gruppeleder
  +4790018274
  Fraq r-cbfg
 • Svein Rune
  Ellingsen
  Gruppeleder for prosjektledelse
  +4792667282
  Fraq r-cbfg