Byggesak og eiendomsrådgivning

Dagens byggeregler er kompliserte og gjenstand for hyppige endringer. Swecos eksperter på byggesaksreglene bistår med alt fra planlegging til avslutning av byggesaker. Vi har spesialisert oss på rollen som ansvarlig søker, slik at andre fag kan gjøre det de er best på. Vårt mål er å få en mest mulig smidig byggesak for kunden, og best mulig tilrettelagt byggesak for kommunen.

 • Ansvarlig søker
 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Delingssøknad
 • Dispensasjonssøknad
 • Eiendomsrådgivning / juridisk bistand
 • Kartlegging av eiendom
 • Klage på vedtak
 • Kvalitetssikring av byggesak
 • Seksjonering og reseksjonering
 • Grunnerverv
 • Tomtefeste

Ansvarlig søker

Trenger du ansvarlig søker? I rollen som ansvarlig søker er Sweco din representant overfor kommunen. Vi gir råd i byggesaksprosessen og hjelper med å planlegge fremdriften i prosjektet.

Så tidlig som mulig samler vi inn relevante opplysninger for å sikre at riktig dokumentasjon er på plass til riktig tid – i tråd med fremdriftsplanen.

Som ansvarlig søker tar Swecos representanter ansvaret for at søknadsprosessen går riktig for seg. De sørger for at den endelige søknaden – også eventuelle dispensasjonssøknader og fravikssøknader – inneholder alle opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne behandle den.

Sweco har egne grupper med ansvarlige søkere som er utdannede jurister med bakgrunn fra blant annet kommunal byggesaksbehandling, Fylkesmannen og Direktoratet for byggkvalitet.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_byggesak.jpg

Kontaktpersoner

 • Christine Roska
  Revheim-Hansen
  Gruppeleder Byggesak og Eiendomsrådgivning
  +4798033954
  Fraq r-cbfg
 • LARS KRISTIAN
  ELNES
  FAGSJEF BYGGESAK
  +47 918 64 847
  Fraq r-cbfg
 • ERIK
  KNOPH
  FAGSJEF UAVHENGIG KONTROLL
  +47 926 28 537
  Fraq r-cbfg
 • Anund
  Grane
  Jordskiftekandidat og gruppeleder
  +4790018274
  Fraq r-cbfg
 • Svein Rune
  Ellingsen
  Gruppeleder for prosjektledelse
  +4792667282
  Fraq r-cbfg