Byggesak og eiendomsrådgivning

Dagens byggeregler er kompliserte og gjenstand for hyppige endringer. Swecos eksperter på byggesaksreglene bistår med alt fra planlegging til avslutning av byggesaker. Vi har spesialisert oss på rollen som ansvarlig søker, slik at andre fag kan gjøre det de er best på. Vårt mål er å få en mest mulig smidig byggesak for kunden, og best mulig tilrettelagt byggesak for kommunen.

 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Ansvarlig søker
 • Delingssøknad
 • Dispensasjonssøknad
 • Eiendomsrådgivning / juridisk bistand
 • Kartlegging av eiendom
 • Klage på vedtak
 • Kvalitetssikring av byggesak
 • Seksjonering og reseksjonering
 • Grunnerverv
 • Tomtefeste

Akustikk, støy og vibrasjoner

Gode lydforhold er viktig for å skape gode boliger, et godt arbeidsmiljø, og en behagelig opplevelse enten man er på restaurant, i svømmehallen, på skolen eller venter på toget på jernbanestasjonen. Byggeteknisk forskrift (TEK17) stiller krav til lyd og vibrasjoner, og lyd er også et tema for å oppnå universell utforming av bygg. 

Swecos rådgivende ingeniører innenfor akustikk (RIAKU) har lang og variert erfaring med lydprosjektering og bygningsakustikk i alle typer bygg. Vi kan bistå byggherre og utbygger med riktige lydkrav og prinsippløsninger for sitt utbyggingsprosjekt, og vi kan følge entreprenører gjennom detaljprosjektering og byggefase for å sikre at lydkrav blir ivaretatt.  

For bygningsakustisk prosjektering kan vi ta ansvarsrett for lyd og vibrasjonsforhold opp til tiltaksklasse 3, og vi tilfredsstiller formalkrav for å gjøre lydmålinger og dokumentere lydkravene i miljøstandarden BREEAM. Våre akustikere prosjekterer løsninger, beregner tiltak og gjør lydmålinger innenfor blant annet: 

 • Lydisolasjon 
 • Trinnlyd 
 • Støy fra avløp, ventilasjon og andre tekniske installasjoner 
 • Etterklangstid, lydabsorpsjon, taletydelighet og andre romakustiske forhold 
 • Støy fra veitrafikk, jernbane, fly og andre støykilder. 

Mer informasjon om regelverk knyttet til støy finner du her.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_byggesak.jpg

 • Espen
  Thomassen
  Gruppeleder akustikk Bergen
  +4798478489
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Olav
  Aalmo
  Gruppeleder bygningsfysikk og akustikk Trondheim
  +4793048178
  Fraq r-cbfg
 • Pål
  Szilvay
  Gruppeleder akustikk Oslo
  +4799619685
  Fraq r-cbfg
 • Tormod Utne
  Kvåle
  Avdelingsleder, Voss
  +4795754615
  Fraq r-cbfg
 • Ole André
  Råen
  Gruppeleder brann og byggesak, Porsgrunn
  +4740472517
  Fraq r-cbfg
 • Jenny
  Luneng
  Fagsjef akustikk
  +4791775159
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Kevin
  Grindland
  Gruppeleder Byggesak og eiendomsrådgivning
  +4741433205
  Fraq r-cbfg
 • Ingrid Helene
  Ramfjord
  Fagsjef byggesak
  +4791357174
  Fraq r-cbfg
 • Ole André
  Råen
  Gruppeleder brann og byggesak, Porsgrunn
  +4740472517
  Fraq r-cbfg
 • Svein Rune
  Ellingsen
  Avdelingsleder prosjektadministrasjon, Bergen
  +4792667282
  Fraq r-cbfg
 • Erik G.
  Eiklid
  Landskapsingeniør og eiendomsrådgiver
  +4790732566
  Fraq r-cbfg
 • Marianne V.
  Borge
  Fagsjef for uavhengig kontroll
  +4793039438
  Fraq r-cbfg