Bygg og konstruksjoner

Bygg og konstruksjoner handler mye om livslang sikkerhet både over og under bakken. Swecos fageksperter vet hva som skal til for å realisere bærekraftige og funksjonelle bygg-, industri- og anleggsprosjekter. Vi har en flerfaglig tilnærming til et hvert prosjekt og sørger for at hensynet til økonomi, miljø og mennesker blir ivaretatt på en helhetlig måte.

 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Brannsikkerhet
 • BREEAM-sertifisering
 • Bygg- og konstruksjonsteknikk
 • Bygningsfysikk
 • Forvaltning, drift og vedlikehold – FDV
 • Geologi og skredsikring
 • Geoteknikk
 • Ingeniørgeologi
 • Livssykluskostnader – LCC
 • Miljøkartlegging bygg
 • Polarteknologi
 • Rehabilitering
 • Takst
 • Tilstandsanalyse
 • Uavhengig kontroll
 • Prosjektering av murkonstruksjoner
 • Geotekniske grunnundersøkelser

Uavhengig kontroll

De fleste prosjekter stiller krav om uavhengig kontroll av et eller flere fagområder. Sweco har sentral godkjenning innenfor alle kontrollområder og våre medarbeidere tilfredsstiller de strenge kravene til kompetanse i byggesaksforskriften.

Det er obligatoriske krav om kontroll av både prosjektering og utførelse innenfor geoteknikk, bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet. Kravene gjelder også ved prosjektering av brannsikkerhet, der fagområdene plasseres i tiltaksklasse 2 eller 3. I tillegg er det krav til kontroll av søknadspliktige våtrom i boliger, og til kontroll av lufttetthet i nye boliger. Det siste kravet gjelder også for fritidsboliger med mer enn én boenhet. Kommunen kan også kreve kontroll av andre fagområder.

Vi kan gjennomføre kontroll i alle oppdrag, men kan ikke kontrollere prosjektering av fagområder Sweco selv prosjekterer.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

 • Siv Hilde
  Bjørkkjær
  Avdelingsleder tekniske installasjoner, bygg, industri og eiendom, Oslo
  +4792089150
  Fraq r-cbfg
 • Eva Chantal
  Narum
  Gruppeleder bygg
  +4793087680
  Fraq r-cbfg
 • Marius
  Holst
  Gruppeleder IKT/ITB og automasjon
  +4790027239
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Rasmus
  Nord
  Divisjonsdirektør Bygg
  +4793222923
  Fraq r-cbfg
 • Linda
  Hårvik
  Regionleder Bygg Oslo
  +4792696121
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Einar
  Knutsen
  Regionleder Bygg Bergen
  +4790125569
  Fraq r-cbfg
 • Arve
  Stenrud
  Regionleder Ski
  +4798211330
  Fraq r-cbfg
 • Bård Eivind
  Steffensen
  Avdelingsleder Bygg Trondheim
  +4790724186
  Fraq r-cbfg
 • Francesca Lina
  Rodella
  Fagsjef Bygg og konstruksjoner
  +4745880232
  Fraq r-cbfg
 • Carl Fredrik
  Skogdal
  Takst
  +4792692991
  Fraq r-cbfg
 • Per Anders
  Hodne
  Fagsjef FDV
  +4792281837
  Fraq r-cbfg
 • Elisabeth
  Baird
  Avdelingsleder geofag og feltundersøkelser
  +4793845373
  Fraq r-cbfg