Bygg og konstruksjoner

Bygg og konstruksjoner handler mye om livslang sikkerhet både over og under bakken. Swecos fageksperter vet hva som skal til for å realisere bærekraftige og funksjonelle bygg-, industri- og anleggsprosjekter. Vi har en flerfaglig tilnærming til et hvert prosjekt og sørger for at hensynet til økonomi, miljø og mennesker blir ivaretatt på en helhetlig måte.

 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Brannsikkerhet
 • BREEAM-sertifisering
 • Bygg- og konstruksjonsteknikk
 • Bygningsfysikk
 • Forvaltning, drift og vedlikehold – FDV
 • Geologi og skredsikring
 • Geoteknikk
 • Ingeniørgeologi
 • Livssykluskostnader – LCC
 • Miljøkartlegging bygg
 • Polarteknologi
 • Rehabilitering
 • Takst
 • Tilstandsanalyse
 • Uavhengig kontroll
 • Prosjektering av murkonstruksjoner
 • Geotekniske grunnundersøkelser

Tilstandsanalyse

En tilstandsanalyse er en god start når kunden skal vurdere tiltak på eksisterende byggverk. Analysen gir oversikt over hva kunden må jobbe videre med, og hvilke kostnader som må inn i budsjettet for å holde byggverket på et gitt tilstandsnivå.

Sweco utfører de fleste typer tilstandsanalyser, som regel basert på NS3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vi kan gjennomføre analyser på ulike nivåer, fra overordnet porteføljeanalyse til detaljerte analyser på en enkelt bygningsdel – flerfaglige eller énfaglige. Analysenivået må samsvare med formålet med analysen, slik at alle relevante forhold blir avdekket.

Formålet med tilstandsanalysen kan være å få oversikt over byggets tilstand eller behov for utbedringer eller endringer. Vi kan også lage spesialanalyser for kjøp/salg (due diligence) eller for skadeutredning/sakkyndigvurdering.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

 • Daniel
  Adolfsson
  Gruppeleder, bygg - rehabilitering
  +4741497048
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Rasmus
  Nord
  Divisjonsdirektør Bygg
  +4793222923
  Fraq r-cbfg
 • Linda
  Hårvik
  Regionleder Bygg Oslo
  +4792696121
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Einar
  Knutsen
  Regionleder Bygg Bergen
  +4790125569
  Fraq r-cbfg
 • Arve
  Stenrud
  Regionleder Ski
  +4798211330
  Fraq r-cbfg
 • Bård Eivind
  Steffensen
  Avdelingsleder Bygg Trondheim
  +4790724186
  Fraq r-cbfg
 • Francesca Lina
  Rodella
  Fagsjef Bygg og konstruksjoner
  +4745880232
  Fraq r-cbfg
 • Carl Fredrik
  Skogdal
  Takst
  +4792692991
  Fraq r-cbfg
 • Per Anders
  Hodne
  Fagsjef FDV
  +4792281837
  Fraq r-cbfg
 • Elisabeth
  Baird
  Avdelingsleder geofag og feltundersøkelser
  +4793845373
  Fraq r-cbfg