Bygg og konstruksjoner

Bygg og konstruksjoner handler mye om livslang sikkerhet både over og under bakken. Swecos fageksperter vet hva som skal til for å realisere bærekraftige og funksjonelle bygg-, industri- og anleggsprosjekter. Vi har en flerfaglig tilnærming til et hvert prosjekt og sørger for at hensynet til økonomi, miljø og mennesker blir ivaretatt på en helhetlig måte.

 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Brannsikkerhet
 • BREEAM-sertifisering
 • Bygg- og konstruksjonsteknikk
 • Bygningsfysikk
 • Forvaltning, drift og vedlikehold – FDV
 • Geologi og skredsikring
 • Geoteknikk
 • Ingeniørgeologi
 • Livssykluskostnader – LCC
 • Miljøkartlegging bygg
 • Polarteknologi
 • Rehabilitering
 • Takst
 • Tilstandsanalyse
 • Uavhengig kontroll
 • Prosjektering av murkonstruksjoner
 • Geotekniske grunnundersøkelser

Prosjektering av murkonstruksjoner

Sweco kan levere tekniske tjenester knyttet til prosjektering, detaljering, beskrivelser og prosjektoppfølging av gamle og nye murbygg.

Våre rådgivere kan bistå i prosjekter hvor murverk skal benyttes som konstruksjonsmateriale eller som fasademateriale. I dag er det i hovedsak blokkmurverk (betong- og lettklinkerblokker) som benyttes i den bærende konstruksjonen, mens tegl benyttes som fasadematerial. Bruken av tegl, eller teglforblending, som fasademateriale øker, og kjennetegnes i dag av en mer utfordrende uttrykksmåte. Våre mureksperter kan bistå i prosjekter hvor mur benyttes som bærende konstruksjon, og i prosjektering av teglforblending.

Murbygg utgjør en stor andel av dagens eksisterende bygningsmasse. Ved ombygging, bruksendring eller rehabilitering av eldre murte bygninger vil kjennskap til eldre byggeskikk og materialbruk være avgjørende for å oppnå et forventet, varig resultat. I rehabiliteringsprosjekter vil riktig bruk av materialer og materialsammensetninger mellom nye og eksisterende materialer, være viktig for at de ulike materialene skal fungere godt sammen i forventet levetid.  

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

 • John Christian
  Forester
  Sivilingeniør med spesialfag murverk
  +4797541834
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Rasmus
  Nord
  Divisjonsdirektør Bygg
  +4793222923
  Fraq r-cbfg
 • Linda
  Hårvik
  Regionleder Bygg Oslo
  +4792696121
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Einar
  Knutsen
  Regionleder Bygg Bergen
  +4790125569
  Fraq r-cbfg
 • Arve
  Stenrud
  Regionleder Ski
  +4798211330
  Fraq r-cbfg
 • Bård Eivind
  Steffensen
  Avdelingsleder Bygg Trondheim
  +4790724186
  Fraq r-cbfg
 • Francesca Lina
  Rodella
  Fagsjef Bygg og konstruksjoner
  +4745880232
  Fraq r-cbfg
 • Carl Fredrik
  Skogdal
  Takst
  +4792692991
  Fraq r-cbfg
 • Per Anders
  Hodne
  Fagsjef FDV
  +4792281837
  Fraq r-cbfg
 • Elisabeth
  Baird
  Avdelingsleder geofag og feltundersøkelser
  +4793845373
  Fraq r-cbfg