Bygg og konstruksjoner

Bygg og konstruksjoner handler mye om livslang sikkerhet både over og under bakken. Swecos fageksperter vet hva som skal til for å realisere bærekraftige og funksjonelle bygg-, industri- og anleggsprosjekter. Vi har en flerfaglig tilnærming til et hvert prosjekt og sørger for at hensynet til økonomi, miljø og mennesker blir ivaretatt på en helhetlig måte.

 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Brannsikkerhet
 • BREEAM-sertifisering
 • Bygg- og konstruksjonsteknikk
 • Bygningsfysikk
 • Forvaltning, drift og vedlikehold – FDV
 • Geologi og skredsikring
 • Geoteknikk
 • Ingeniørgeologi
 • Livssykluskostnader – LCC
 • Miljøkartlegging bygg
 • Polarteknologi
 • Rehabilitering
 • Takst
 • Tilstandsanalyse
 • Uavhengig kontroll
 • Prosjektering av murkonstruksjoner
 • Geotekniske grunnundersøkelser

Polarteknologi

Sweco har vært eksperter på polarteknologi siden slutten av 60-tallet. Vi har gjennomført mer enn 400 prosjekter i arktiske områder. Våre viktigste kunder har vært i offentlig sektor og selskaper som opererer på Spitsbergen og i Antarktis.

Det polare miljøet representerer store utfordringer på grunn av sårbart miljøet og ekstremt klima. Strukturer og bygninger må tilpasses det polare miljøet for å fungere skikkelig. For å oppfylle kravene har Swecos fageksperter utviklet teknologiske løsninger basert på kunnskap om de fysiske, mekaniske og termodynamiske prosessene og interaksjonen mellom mennesker, miljø og natur. Vi har unik kunnskap og erfaring om fundamentering på permafrost, bruk av snø og is som byggematerialer, ising på havnestrukturer og fryse-/tineeffekter på strukturer og byggematerialer.

I kaldt klima er det viktig å kjenne til klimaets krav til bygningers fysikk, energiøkonomisering, vannforsyning, avfallshåndtering og infrastruktur knyttet til de større bosettingene på Spitsbergen og de isolerte polarforskningssentrene.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

Kontaktpersoner

 • Rasmus
  Nord
  Divisjonsdirektør Bygg
  +4793222923
  Fraq r-cbfg
 • Linda
  Hårvik
  Regionleder Bygg Oslo
  +4792696121
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Einar
  Knutsen
  Regionleder Bygg Bergen
  +4790125569
  Fraq r-cbfg
 • Arve
  Stenrud
  Regionleder Ski
  +4798211330
  Fraq r-cbfg
 • Bård Eivind
  Steffensen
  Avdelingsleder Bygg Trondheim
  +4790724186
  Fraq r-cbfg
 • Francesca Lina
  Rodella
  Fagsjef Bygg og konstruksjoner
  +4745880232
  Fraq r-cbfg
 • Carl Fredrik
  Skogdal
  Takst
  +4792692991
  Fraq r-cbfg
 • Per Anders
  Hodne
  Fagsjef FDV
  +4792281837
  Fraq r-cbfg
 • Elisabeth
  Baird
  Avdelingsleder geofag og feltundersøkelser
  +4793845373
  Fraq r-cbfg