Bygg og konstruksjoner

Bygg og konstruksjoner handler mye om livslang sikkerhet både over og under bakken. Swecos fageksperter vet hva som skal til for å realisere bærekraftige og funksjonelle bygg-, industri- og anleggsprosjekter. Vi har en flerfaglig tilnærming til et hvert prosjekt og sørger for at hensynet til økonomi, miljø og mennesker blir ivaretatt på en helhetlig måte.

 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Brannsikkerhet
 • BREEAM-sertifisering
 • Bygg- og konstruksjonsteknikk
 • Bygningsfysikk
 • Forvaltning, drift og vedlikehold – FDV
 • Geologi og skredsikring
 • Geoteknikk
 • Ingeniørgeologi
 • Livssykluskostnader – LCC
 • Miljøkartlegging bygg
 • Polarteknologi
 • Rehabilitering
 • Takst
 • Tilstandsanalyse
 • Uavhengig kontroll
 • Prosjektering av murkonstruksjoner
 • Geotekniske grunnundersøkelser

Miljøkartlegging bygg

Alle tiltak på eksisterende byggverk krever i utgangspunktet en miljøkartlegging før oppstart. Hvis materialer skal fjernes fra byggverket, er det byggherrens ansvar at materialene blir kartlagt, og at de blir behandlet riktig med hensyn til helse og miljø.

Typiske helse- og miljøfarlige stoffer i vanlige byggverk er asbest, PCB, tungmetaller, ftalater, klorparafiner og olje. I søknadspliktige tiltak av en viss størrelse stiller byggteknisk forskrift krav om en miljøsaneringsbeskrivelse, som er en rapport med spesifikt innhold. Fagområdet er ansvarsbelagt, og det er bare kvalifiserte foretak som kan gjennomføre kartleggingen.

Sweco kartlegger byggverk i alle tiltaksklasser og kategorier, fra enkle byggeprosjekter til store bygninger og industrianlegg. 

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

 • Cathrin
  Nguyen
  Gruppeleder energi og miljø, Oslo
  +4798828697
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Rasmus
  Nord
  Divisjonsdirektør Bygg
  +4793222923
  Fraq r-cbfg
 • Linda
  Hårvik
  Regionleder Bygg Oslo
  +4792696121
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Einar
  Knutsen
  Regionleder Bygg Bergen
  +4790125569
  Fraq r-cbfg
 • Arve
  Stenrud
  Regionleder Ski
  +4798211330
  Fraq r-cbfg
 • Bård Eivind
  Steffensen
  Avdelingsleder Bygg Trondheim
  +4790724186
  Fraq r-cbfg
 • Francesca Lina
  Rodella
  Fagsjef Bygg og konstruksjoner
  +4745880232
  Fraq r-cbfg
 • Carl Fredrik
  Skogdal
  Takst
  +4792692991
  Fraq r-cbfg
 • Per Anders
  Hodne
  Fagsjef FDV
  +4792281837
  Fraq r-cbfg
 • Elisabeth
  Baird
  Avdelingsleder geofag og feltundersøkelser
  +4793845373
  Fraq r-cbfg