Bygg og konstruksjoner

Bygg og konstruksjoner handler mye om livslang sikkerhet både over og under bakken. Swecos fageksperter vet hva som skal til for å realisere bærekraftige og funksjonelle bygg-, industri- og anleggsprosjekter. Vi har en flerfaglig tilnærming til et hvert prosjekt og sørger for at hensynet til økonomi, miljø og mennesker blir ivaretatt på en helhetlig måte.

 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Brannsikkerhet
 • BREEAM-sertifisering
 • Bygg- og konstruksjonsteknikk
 • Bygningsfysikk
 • Forvaltning, drift og vedlikehold – FDV
 • Geologi og skredsikring
 • Geoteknikk
 • Ingeniørgeologi
 • Livssykluskostnader – LCC
 • Miljøkartlegging bygg
 • Polarteknologi
 • Rehabilitering
 • Takst
 • Tilstandsanalyse
 • Uavhengig kontroll
 • Prosjektering av murkonstruksjoner
 • Geotekniske grunnundersøkelser

Ingeniørgeologi

Swecos ingeniørgeologer utfører faglige vurderinger i alle faser av et prosjekt – fra konseptvalgutredning til oppfølging i anleggsperioden og tilsyn i driftsfasen. Sterk faglig kunnskap, lang erfaring, systematisk utveksling av ideer og nært samarbeid med våre andre miljøer innen geofag, skaper trygghet og sikkerhet når kunden skal realisere store verdier.

Ingeniørgeologi er en stadig mer etterspurt kompetanse som grenser til mange andre fagområder. Vår kompetanse benyttes for bergtekniske problemstillinger i bygg- og anleggsprosjekter over og under jord. Typiske oppgaver omfatter ingeniørgeologisk feltkartlegging, planlegging og oppfølging av grunnundersøkelser, prosjektering av anlegg i berg, numerisk analyse for utforming og dimensjonering av sikring, planlegging og oppfølging av injeksjonsarbeider, stabilitetsvurdering og prosjektering av bergsikring og deformasjonsmålinger. Du kan lese mer om vårt Tett samarbeid med våre fagmiljøer innenfor andre geofag som geologi og skredsikring, geoteknikk og anleggsteknikk sikrer at kunden får all kompetanse fra en leverandør.

Sweco bistår kunder innenfor infrastruktur, vannkraft, industri, bygg og anlegg med et bredt spekter av ingeniørgeologiske oppgaver. Du kan lese mer om vårt arbeid her

 

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

Kontaktpersoner

 • Rasmus
  Nord
  Divisjonsdirektør Bygg
  +4793222923
  Fraq r-cbfg
 • Linda
  Hårvik
  Regionleder Bygg Oslo
  +4792696121
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Einar
  Knutsen
  Regionleder Bygg Bergen
  +4790125569
  Fraq r-cbfg
 • Arve
  Stenrud
  Regionleder Ski
  +4798211330
  Fraq r-cbfg
 • Bård Eivind
  Steffensen
  Avdelingsleder Bygg Trondheim
  +4790724186
  Fraq r-cbfg
 • Francesca Lina
  Rodella
  Fagsjef Bygg og konstruksjoner
  +4745880232
  Fraq r-cbfg
 • Carl Fredrik
  Skogdal
  Takst
  +4792692991
  Fraq r-cbfg
 • Per Anders
  Hodne
  Fagsjef FDV
  +4792281837
  Fraq r-cbfg
 • Elisabeth
  Baird
  Avdelingsleder geofag og feltundersøkelser
  +4793845373
  Fraq r-cbfg