Bygg og konstruksjoner

Bygg og konstruksjoner handler mye om livslang sikkerhet både over og under bakken. Swecos fageksperter vet hva som skal til for å realisere bærekraftige og funksjonelle bygg-, industri- og anleggsprosjekter. Vi har en flerfaglig tilnærming til et hvert prosjekt og sørger for at hensynet til økonomi, miljø og mennesker blir ivaretatt på en helhetlig måte.

 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Brannsikkerhet
 • BREEAM-sertifisering
 • Bygg- og konstruksjonsteknikk
 • Bygningsfysikk
 • Forvaltning, drift og vedlikehold – FDV
 • Geologi og skredsikring
 • Geoteknikk
 • Ingeniørgeologi
 • Livssykluskostnader – LCC
 • Miljøkartlegging bygg
 • Polarteknologi
 • Rehabilitering
 • Takst
 • Tilstandsanalyse
 • Uavhengig kontroll
 • Prosjektering av murkonstruksjoner
 • Geotekniske grunnundersøkelser

Geoteknikk

Swecos geoteknikere samarbeider tett med kunden for å finne optimale løsninger i deres prosjekt. Vi vurderer eksisterende grunnforhold og planlegger og følger opp nye grunnundersøkelser.

Geogeknikk er en stadig mer etterspurt kompetanse som grenser til mange andre fagområder. Med erfaring fra prosjektering av vei- og baneprosjekter, dype byggegroper, spunting og peler, samt sikringstiltak som kalksementstabilisering, kan vi tilby den solide kunnskapen som trengs i ethvert oppdrag. Vi beregner og gir anbefalinger knyttet til problemstillinger som bæreevne, fundamenteringsforhold, skråningsstabilitet og områdestabilitet.

Swecos eksperter har erfaring fra alle typer grunnforhold og omfattende kunnskap om kvikkleire. Vi er ofte involvert i diskusjoner som handler om geotekniske problemstillinger knyttet til vannproblematikk, anleggsteknikk, skred og jordskjelv. 

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

 • Heidi Cathrine R.
  Sverdrup-Thygeson
  Gruppeleder, Ski
  +4790172222
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Rasmus
  Nord
  Divisjonsdirektør Bygg
  +4793222923
  Fraq r-cbfg
 • Linda
  Hårvik
  Regionleder Bygg Oslo
  +4792696121
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Einar
  Knutsen
  Regionleder Bygg Bergen
  +4790125569
  Fraq r-cbfg
 • Arve
  Stenrud
  Regionleder Ski
  +4798211330
  Fraq r-cbfg
 • Bård Eivind
  Steffensen
  Avdelingsleder Bygg Trondheim
  +4790724186
  Fraq r-cbfg
 • Francesca Lina
  Rodella
  Fagsjef Bygg og konstruksjoner
  +4745880232
  Fraq r-cbfg
 • Carl Fredrik
  Skogdal
  Takst
  +4792692991
  Fraq r-cbfg
 • Per Anders
  Hodne
  Fagsjef FDV
  +4792281837
  Fraq r-cbfg
 • Elisabeth
  Baird
  Avdelingsleder geofag og feltundersøkelser
  +4793845373
  Fraq r-cbfg