Bygg og konstruksjoner

Bygg og konstruksjoner handler mye om livslang sikkerhet både over og under bakken. Swecos fageksperter vet hva som skal til for å realisere bærekraftige og funksjonelle bygg-, industri- og anleggsprosjekter. Vi har en flerfaglig tilnærming til et hvert prosjekt og sørger for at hensynet til økonomi, miljø og mennesker blir ivaretatt på en helhetlig måte.

 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Brannsikkerhet
 • BREEAM-sertifisering
 • Bygg- og konstruksjonsteknikk
 • Bygningsfysikk
 • Forvaltning, drift og vedlikehold – FDV
 • Geologi og skredsikring
 • Geoteknikk
 • Ingeniørgeologi
 • Livssykluskostnader – LCC
 • Miljøkartlegging bygg
 • Polarteknologi
 • Rehabilitering
 • Takst
 • Tilstandsanalyse
 • Uavhengigkontroll

Geologi og skredsikring

Kunnskap og erfaring innenfor geofag og geologi er etterspurt kompetanse. Våre kunder vil alltid dra nytte av vår kjennskap til geologiske prosesser og risikoanalyser for å sikre en optimal utnyttelse i tråd med naturgitte forutsetninger og fremtidige klimaendringer.

Swecos eksperter utfører oppgaver som geologisk kartlegging, vurdering av skredfare (rasfare), skredsikring og forundersøkelser. Dette omfatter alle skredprosesser, fjell, stein, jord og snø. Vi gjør også ingeniørgeologiske, hydrogeologiske og miljøgeologiske grunnundersøkelser.

Våre oppdrag er knyttet til samferdselsprosjekter, kommunal planlegging, kommunal skredfarekartlegging og private og offentlige byggesaker. Vi har utarbeidet geologiske rapporter i forbindelse med flere store anleggs- og samferdselsprosjekter.

Swecos geologer er en av svært få rådgivere som benyttes innen NVEs nasjonale skredfarekartlegging. Vi har også kunnskap og erfaring med klimaendringer, havnivåendringer og geoarkeologi.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

Kontaktpersoner

 • Rasmus
  Nord
  Divisjonsdirektør Bygg
  +4793222923
  Fraq r-cbfg
 • Frøydis
  Espedal
  Regionleder Bygg Oslo
  +4791738026
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Einar
  Knutsen
  Regionleder Bygg Bergen
  +4790125569
  Fraq r-cbfg
 • Haakon
  Mandt
  Regionleder Stavanger
  +4790100728
  Fraq r-cbfg
 • Arve
  Stenrud
  Regionleder Ski
  +4798211330
  Fraq r-cbfg
 • Bård Eivind
  Steffensen
  Avdelingsleder Bygg Trondheim
  +4790724186
  Fraq r-cbfg
 • Francesca Lina
  Rodella
  Fagsjef Bygg og konstruksjoner
  +4745880232
  Fraq r-cbfg
 • Carl Fredrik
  Skogdal
  Takst
  +4792692991
  Fraq r-cbfg

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.