Bygg og konstruksjoner

Bygg og konstruksjoner handler mye om livslang sikkerhet både over og under bakken. Swecos fageksperter vet hva som skal til for å realisere bærekraftige og funksjonelle bygg-, industri- og anleggsprosjekter. Vi har en flerfaglig tilnærming til et hvert prosjekt og sørger for at hensynet til økonomi, miljø og mennesker blir ivaretatt på en helhetlig måte.

 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Brannsikkerhet
 • BREEAM-sertifisering
 • Bygg- og konstruksjonsteknikk
 • Bygningsfysikk
 • Forvaltning, drift og vedlikehold – FDV
 • Geologi og skredsikring
 • Geoteknikk
 • Ingeniørgeologi
 • Livssykluskostnader – LCC
 • Miljøkartlegging bygg
 • Polarteknologi
 • Rehabilitering
 • Takst
 • Tilstandsanalyse
 • Uavhengig kontroll
 • Prosjektering av murkonstruksjoner
 • Geotekniske grunnundersøkelser

Bygg- og konstruksjonsteknikk

Konstruksjonsteknikk handler om trygghet, holdbarhet og funksjonalitet. Bygninger og konstruksjoner skal stå trygt i hele sin levetid og være tilpasset sin funksjon. Sweco er opptatt av å bruke bærekraftige konstruksjonsmetoder og materialer.

 

Swecos eksperter arbeider med å innfri byggeprosjektets krav gjennom innovative og kunnskapsbaserte løsninger. Vi dimensjonerer og prosjekterer offentlige og private bygg-, industri- og anleggsprosjekter. Det kan være nærings- og idrettsanlegg, industri- og offshorekonstruksjoner, broer eller havner. Vi prosjekterer konstruksjoner og bæresystemer i stål, betong og tre.

 

Lang og omfattende erfaring gjør Sweco til en nyttig partner i prosjektenes oppstartsfase. Vi støtter kundene når de skal ta viktige beslutninger. Vårt mål er å levere et sluttprodukt der bærekraft, kvalitet og økonomi er sikret for hele levetiden til bygget.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

 • Daniel
  Adolfsson
  Gruppeleder, bygg - rehabilitering
  +4741497048
  Fraq r-cbfg
 • Eva Chantal
  Narum
  Gruppeleder bygg
  +4793087680
  Fraq r-cbfg
 • Tor Øistein
  Andresen
  Gruppeleder Bygg
  +4797972234
  Fraq r-cbfg
 • Heidi Cathrine R.
  Sverdrup-Thygeson
  Gruppeleder, Ski
  +4790172222
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Rasmus
  Nord
  Divisjonsdirektør Bygg
  +4793222923
  Fraq r-cbfg
 • Linda
  Hårvik
  Regionleder Bygg Oslo
  +4792696121
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Einar
  Knutsen
  Regionleder Bygg Bergen
  +4790125569
  Fraq r-cbfg
 • Arve
  Stenrud
  Regionleder Ski
  +4798211330
  Fraq r-cbfg
 • Bård Eivind
  Steffensen
  Avdelingsleder Bygg Trondheim
  +4790724186
  Fraq r-cbfg
 • Francesca Lina
  Rodella
  Fagsjef Bygg og konstruksjoner
  +4745880232
  Fraq r-cbfg
 • Carl Fredrik
  Skogdal
  Takst
  +4792692991
  Fraq r-cbfg
 • Per Anders
  Hodne
  Fagsjef FDV
  +4792281837
  Fraq r-cbfg
 • Elisabeth
  Baird
  Avdelingsleder geofag og feltundersøkelser
  +4793845373
  Fraq r-cbfg