Bygg og konstruksjoner

Bygg og konstruksjoner handler mye om livslang sikkerhet både over og under bakken. Swecos fageksperter vet hva som skal til for å realisere bærekraftige og funksjonelle bygg-, industri- og anleggsprosjekter. Vi har en flerfaglig tilnærming til et hvert prosjekt og sørger for at hensynet til økonomi, miljø og mennesker blir ivaretatt på en helhetlig måte.

 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Brannsikkerhet
 • BREEAM-sertifisering
 • Bygg- og konstruksjonsteknikk
 • Bygningsfysikk
 • Forvaltning, drift og vedlikehold – FDV
 • Geologi og skredsikring
 • Geoteknikk
 • Ingeniørgeologi
 • Livssykluskostnader – LCC
 • Miljøkartlegging bygg
 • Polarteknologi
 • Rehabilitering
 • Takst
 • Tilstandsanalyse
 • Uavhengig kontroll
 • Prosjektering av murkonstruksjoner
 • Geotekniske grunnundersøkelser

Akustikk, støy og vibrasjoner

Gode lydforhold er viktig for å skape gode boliger, et godt arbeidsmiljø, og en behagelig opplevelse enten man er på restaurant, i svømmehallen, på skolen eller venter på toget på jernbanestasjonen. Byggeteknisk forskrift (TEK17) stiller krav til lyd og vibrasjoner, og lyd er også et tema for å oppnå universell utforming av bygg. 

Swecos rådgivende ingeniører innenfor akustikk (RIAKU) har lang og variert erfaring med lydprosjektering og bygningsakustikk i alle typer bygg. Vi kan bistå byggherre og utbygger med riktige lydkrav og prinsippløsninger for sitt utbyggingsprosjekt, og vi kan følge entreprenører gjennom detaljprosjektering og byggefase for å sikre at lydkrav blir ivaretatt.  

For bygningsakustisk prosjektering kan vi ta ansvarsrett for lyd og vibrasjonsforhold opp til tiltaksklasse 3, og vi tilfredsstiller formalkrav for å gjøre lydmålinger og dokumentere lydkravene i miljøstandarden BREEAM. Våre akustikere prosjekterer løsninger, beregner tiltak og gjør lydmålinger innenfor blant annet: 

 • Lydisolasjon 
 • Trinnlyd 
 • Støy fra avløp, ventilasjon og andre tekniske installasjoner 
 • Etterklangstid, lydabsorpsjon, taletydelighet og andre romakustiske forhold 
 • Støy fra veitrafikk, jernbane, fly og andre støykilder. 

Mer informasjon om regelverk knyttet til støy finner du her.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

 • Espen
  Thomassen
  Gruppeleder akustikk Bergen
  +4798478489
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Olav
  Aalmo
  Gruppeleder bygningsfysikk og akustikk Trondheim
  +4793048178
  Fraq r-cbfg
 • Pål
  Szilvay
  Gruppeleder akustikk Oslo
  +4799619685
  Fraq r-cbfg
 • Tormod Utne
  Kvåle
  Avdelingsleder, Voss
  +4795754615
  Fraq r-cbfg
 • Ole André
  Råen
  Gruppeleder brann og byggesak, Porsgrunn
  +4740472517
  Fraq r-cbfg
 • Jenny
  Luneng
  Fagsjef akustikk
  +4791775159
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Rasmus
  Nord
  Divisjonsdirektør Bygg
  +4793222923
  Fraq r-cbfg
 • Linda
  Hårvik
  Regionleder Bygg Oslo
  +4792696121
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Einar
  Knutsen
  Regionleder Bygg Bergen
  +4790125569
  Fraq r-cbfg
 • Arve
  Stenrud
  Regionleder Ski
  +4798211330
  Fraq r-cbfg
 • Bård Eivind
  Steffensen
  Avdelingsleder Bygg Trondheim
  +4790724186
  Fraq r-cbfg
 • Francesca Lina
  Rodella
  Fagsjef Bygg og konstruksjoner
  +4745880232
  Fraq r-cbfg
 • Carl Fredrik
  Skogdal
  Takst
  +4792692991
  Fraq r-cbfg
 • Per Anders
  Hodne
  Fagsjef FDV
  +4792281837
  Fraq r-cbfg
 • Elisabeth
  Baird
  Avdelingsleder geofag og feltundersøkelser
  +4793845373
  Fraq r-cbfg