Bygg og konstruksjoner

Bygg og konstruksjoner handler mye om livslang sikkerhet både over og under bakken. Swecos fageksperter vet hva som skal til for å realisere bærekraftige og funksjonelle bygg-, industri- og anleggsprosjekter. Vi har en flerfaglig tilnærming til et hvert prosjekt og sørger for at hensynet til økonomi, miljø og mennesker blir ivaretatt på en helhetlig måte.

 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Brannsikkerhet
 • BREEAM-sertifisering
 • Bygg- og konstruksjonsteknikk
 • Bygningsfysikk
 • Forvaltning, drift og vedlikehold – FDV
 • Geologi og skredsikring
 • Geoteknikk
 • Ingeniørgeologi
 • Livssykluskostnader – LCC
 • Miljøkartlegging bygg
 • Polarteknologi
 • Rehabilitering
 • Takst
 • Tilstandsanalyse
 • Uavhengigkontroll

Akustikk, støy og vibrasjoner

Lyd påvirker oss på mange måter. Støy er uønsket lyd som påvirker helsen og livskvaliteten negativt. Motsatt skaper spesialdesignede og gjennomtenkte lydmiljøer velvære og kan gi omgivelsene et løft.

I et godt lydmiljø er all unødvendig og forstyrrende lyd redusert mest mulig. Swecos eksperter hjelper kundene med å oppfylle myndighetenes krav til støynivå og et godt lydmiljø. Vi utnytter og tilpasser akustikken etter hvilken funksjon lokalene har.

Sweco utvikler kostnadseffektive akustikkløsninger med riktig effekt for hvert enkelt tilfelle. Vi arbeider med design og akustikk- og lydprosjektering i ulike typer byggprosjekter og måler lyd, støy og vibrasjoner – som industri- og trafikkstøy. Målemetodene er i tråd med retningslinjene til Norsk standard og Miljødirektoratet.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

Kontaktpersoner

 • Rasmus
  Nord
  Divisjonsdirektør Bygg
  +4793222923
  Fraq r-cbfg
 • Frøydis
  Espedal
  Regionleder Bygg Oslo
  +4791738026
  Fraq r-cbfg
 • Kjell-Einar
  Knutsen
  Regionleder Bygg Bergen
  +4790125569
  Fraq r-cbfg

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.