Bygg og konstruksjoner

Bygg og konstruksjoner handler mye om livslang sikkerhet både over og under bakken. Swecos fageksperter vet hva som skal til for å realisere bærekraftige og funksjonelle bygg-, industri- og anleggsprosjekter. Vi har en flerfaglig tilnærming til et hvert prosjekt og sørger for at hensynet til økonomi, miljø og mennesker blir ivaretatt på en helhetlig måte.

 • Akustikk, støy og vibrasjoner
 • Brannsikkerhet
 • BREEAM-sertifisering
 • Bygg- og konstruksjonsteknikk
 • Bygningsfysikk
 • Forvaltning, drift og vedlikehold – FDV
 • Geologi og skredsikring
 • Geoteknikk
 • Ingeniørgeologi
 • Livssykluskostnader – LCC
 • Miljøkartlegging bygg
 • Polarteknologi
 • Rehabilitering
 • Takst
 • Tilstandsanalyse
 • Uavhengig kontroll

Akustikk, støy og vibrasjoner

Lyd påvirker oss på mange måter. Støy er uønsket lyd som påvirker helsen og livskvaliteten negativt. Motsatt skaper spesialdesignede og gjennomtenkte lydmiljøer velvære og kan gi omgivelsene et løft.

I et godt lydmiljø er all unødvendig og forstyrrende lyd redusert mest mulig. Swecos eksperter hjelper kundene med å oppfylle myndighetenes krav til støynivå og et godt lydmiljø. Vi utnytter og tilpasser akustikken etter hvilken funksjon lokalene har.

Sweco utvikler kostnadseffektive akustikkløsninger med riktig effekt for hvert enkelt tilfelle. Vi arbeider med design og akustikk- og lydprosjektering i ulike typer byggprosjekter og måler lyd, støy og vibrasjoner – som industri- og trafikkstøy. Målemetodene er i tråd med retningslinjene til Norsk standard og Miljødirektoratet.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_building_service_systems.jpg

 • Espen
  Thomassen
  Gruppeleder akustikk Bergen
  +4798478489
  Fraq r-cbfg
 • Pål
  Szilvay
  Gruppeleder akustikk Oslo
  +4799619685
  Fraq r-cbfg
 • Frode
  Atterås
  Avdelingsleder Voss, seniorrådgiver akustikk
  +4792407688
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Olav
  Aalmo
  Gruppeleder bygningsfysikk og akustikk Trondheim
  +4793048178
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Rasmus
  Nord
  Divisjonsdirektør Bygg
  +4793222923
  Fraq r-cbfg
 • Linda
  Hårvik
  Regionleder Bygg Oslo
  +4792696121
  Fraq r-cbfg
 • Kjell Einar
  Knutsen
  Regionleder Bygg Bergen
  +4790125569
  Fraq r-cbfg
 • Arve
  Stenrud
  Regionleder Ski
  +4798211330
  Fraq r-cbfg
 • Bård Eivind
  Steffensen
  Avdelingsleder Bygg Trondheim
  +4790724186
  Fraq r-cbfg
 • Stig
  Geving
  Fagsjef bygningsfysikk
  +4792299576
  Fraq r-cbfg
 • Joachim
  Jonassen
  Sivilingeniør
  +4797101313
  Fraq r-cbfg
 • Ingrid Elisabeth
  Fjelberg
  Fagsjef geofag
  +47 915 85 921
  Fraq r-cbfg
 • Francesca Lina
  Rodella
  Fagsjef Bygg og konstruksjoner
  +4745880232
  Fraq r-cbfg