BIM - verktøy og metode

Fremveksten av moderne 3D-dataverktøy har revolusjonert bygge- og infrastrukturprosjekter og gir uendelige muligheter til å forenkle kommunikasjonen og effektivisere prosjektgjennomføringen i ulike prosjekter. Swecos fageksperter på BIM er bindeleddet mellom mennesker, prosjekter og teknologi og en samarbeidspartner for alle aktører i alle prosjektfaser.

 • BIM-koordinering
 • BIM-kurs
 • BIM-modellering av eksisterende bygg
 • BIM-strategi og BIM-utvikling
 • Visualisering og modellering

BIM-strategi og BIM-utvikling

En god BIM-strategi er et viktig fundament for utvikling. Sweco skal ligge et skritt foran med fagkompetanse og erfaring som styrker kundens virksomhet. Vårt mål er å videreutvikle bransjen og teknologien.

Swecos BIM-eksperter bistår kunden med å ta i bruk BIM i et prosjekt eller en organisasjon på en effektiv og smart måte. Vi skreddersyr implementeringen av BIM slik at kunden oppnår rask gevinst, og gir råd om hvilket BIM-nivå som er fornuftig for prosjektet. Hvilke tiltak gir størst nytteverdi, og hvilke investeringer vil lønne seg?

Vi har lang erfaring med å etablere BIM-strategier for en rekke bedrifter og enkeltprosjekter. Vi hjelper kunden med å kartlegge BIM-kompetanse i bedriften, etablere mål, rutiner og retningslinjer for BIM-samordning og prosjektering.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_bim_2.jpg

Kontaktpersoner

 • Anders Nesse
  Gjøsund
  Gruppeleder BIM, Oslo
  +4792405673
  Fraq r-cbfg
 • Svein Rune
  Ellingsen
  Avdelingsleder prosjektadministrasjon, Bergen
  +4792667282
  Fraq r-cbfg
 • Espen Kvåle
  Jordheim
  Gruppeleder prosjekteringsledelse
  +4740618491
  Fraq r-cbfg
 • Fredrik Johannes
  Haugen
  Gruppeleder Elektro, Ski
  +4792058397
  Fraq r-cbfg