BIM - verktøy og metode

Fremveksten av moderne 3D-dataverktøy har revolusjonert bygge- og infrastrukturprosjekter og gir uendelige muligheter til å forenkle kommunikasjonen og effektivisere prosjektgjennomføringen i ulike prosjekter. Swecos fageksperter på BIM er bindeleddet mellom mennesker, prosjekter og teknologi og en samarbeidspartner for alle aktører i alle prosjektfaser.

 • BIM-koordinering
 • BIM-kurs
 • BIM-modellering av eksisterende bygg
 • BIM-strategi og BIM-utvikling
 • Visualisering og modellering

BIM-modellering av eksisterende bygg

Deler av bygningsmassen til en eiendomsforvalter kan være dynamisk. Sweco tilbyr BIM-modellering som gjør at kunden kan være sikker på at tegningsdokumentasjonen i prosjektet til enhver tid er oppdatert.

Sweco har lang erfaring med å bruke teknologi som «on-site» innmåling og modellgenerering, fotogrammetri, tradisjonell laserskanning og droner.

Ved større rehabiliterings- og ombyggingsprosjekter er det avgjørende at underlaget for videre prosjektering er riktig. Det samme gjelder for etablering av brann- og rømningsplaner. Underlag som ikke er oppdatert i tråd med faktiske forhold, kan få store konsekvenser, for eksempel i form av tapte leieinntekter.

Swecos eksperter hjelper kunden med å få oversikt over dokumentasjon av byggeprosessen og sørger for at det er samsvar mellom «som prosjektert» og «som bygget» – faktorer som utgjør et viktig grunnlag for et godt resultat.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_bim_2.jpg

 • Anders Nesse
  Gjøsund
  Gruppeleder BIM, Oslo
  +4792405673
  Fraq r-cbfg
 • Henning
  Roland
  BIM-koordinator, Innlandet
  +4792239781
  Fraq r-cbfg
 • Kjell
  Haugestøl
  APPLICATION MANAGER
  +4790011857
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Anders Nesse
  Gjøsund
  Gruppeleder BIM, Oslo
  +4792405673
  Fraq r-cbfg
 • Svein Rune
  Ellingsen
  Avdelingsleder prosjektadministrasjon, Bergen
  +4792667282
  Fraq r-cbfg
 • Espen Kvåle
  Jordheim
  Gruppeleder prosjekteringsledelse
  +4740618491
  Fraq r-cbfg
 • Fredrik Johannes
  Haugen
  Gruppeleder Elektro, Ski
  +4792058397
  Fraq r-cbfg