BIM - verktøy og metode

Fremveksten av moderne 3D-dataverktøy har revolusjonert bygge- og infrastrukturprosjekter og gir uendelige muligheter til å forenkle kommunikasjonen og effektivisere prosjektgjennomføringen i ulike prosjekter. Swecos fageksperter på BIM er bindeleddet mellom mennesker, prosjekter og teknologi og en samarbeidspartner for alle aktører i alle prosjektfaser.

 • BIM-koordinering
 • BIM-kurs
 • BIM-modellering av eksisterende bygg
 • BIM-strategi og BIM-utvikling
 • Visualisering og modellering

BIM-koordinering

Swecos BIM-koordinatorer sikrer at alle involverte aktører i et prosjekt oppnår målene sine.

Det må være klart for alle involverte aktører hva som er oppdragsgiverens krav til leveransene, hva de ønsker å oppnå ved bruk av BIM, og hvilket geometrisk og informativt nivå modellene til enhver tid skal ligge på.

BIM-koordinatoren etablerer prosedyrer og rutiner for BIM-samhandling og bistår prosjektgruppen ved å sørge for god dataflyt mellom ulike faser og aktører. På denne måten blir det også tydelig hvilken nytteverdi hver og en av aktørene i prosjektet oppnår ved bruk av BIM.

BIM-koordinatoren styrer og vedlikeholder alle disse prosessene for kunden og sikrer at rutiner og BIM-leveranser er i henhold til avtalte nivåer.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_bim_2.jpg

Kontaktpersoner

 • Anders Nesse
  Gjøsund
  Gruppeleder BIM
  +4792405673
  Fraq r-cbfg
 • Jarle
  Bygd
  Gruppeleder Infrastruktur Trondheim
  +4791672561
  Fraq r-cbfg
 • Magnus
  Norgren
  BIM INFRASTRUKTUR, TEKNIKK
  +4791798867
  Fraq r-cbfg

Cookies

Sweco bruker cookies for å optimalisere nettsiden og bli bedre kjent med våre besøkende. Persondata lagres ikke. Om ønskelig kan du deaktivere cookies fra din nettleser eller huke av for "nei", og fremdeles besøke nettsiden uten bruk av cookies.