BIM - verktøy og metode

Fremveksten av moderne 3D-dataverktøy har revolusjonert bygge- og infrastrukturprosjekter og gir uendelige muligheter til å forenkle kommunikasjonen og effektivisere prosjektgjennomføringen i ulike prosjekter. Swecos fageksperter på BIM er bindeleddet mellom mennesker, prosjekter og teknologi og en samarbeidspartner for alle aktører i alle prosjektfaser.

 • BIM-koordinering
 • BIM-kurs
 • BIM-modellering av eksisterende bygg
 • BIM-strategi og BIM-utvikling
 • Visualisering og modellering

BIM-koordinering

Swecos BIM-koordinatorer sikrer at alle involverte aktører i et prosjekt oppnår målene sine.

Det må være klart for alle involverte aktører hva som er oppdragsgiverens krav til leveransene, hva de ønsker å oppnå ved bruk av BIM, og hvilket geometrisk og informativt nivå modellene til enhver tid skal ligge på.

BIM-koordinatoren etablerer prosedyrer og rutiner for BIM-samhandling og bistår prosjektgruppen ved å sørge for god dataflyt mellom ulike faser og aktører. På denne måten blir det også tydelig hvilken nytteverdi hver og en av aktørene i prosjektet oppnår ved bruk av BIM.

BIM-koordinatoren styrer og vedlikeholder alle disse prosessene for kunden og sikrer at rutiner og BIM-leveranser er i henhold til avtalte nivåer.

/siteassets/tjenesteomrader/570x380_vart_tilbud_bim_2.jpg

 • Henning
  Roland
  BIM-koordinator, Innlandet
  +4792239781
  Fraq r-cbfg
 • Espen Kvåle
  Jordheim
  Gruppeleder prosjekteringsledelse
  +4740618491
  Fraq r-cbfg
 • Anders Nesse
  Gjøsund
  Gruppeleder BIM, Oslo
  +4792405673
  Fraq r-cbfg

Kontaktpersoner

 • Anders Nesse
  Gjøsund
  Gruppeleder BIM, Oslo
  +4792405673
  Fraq r-cbfg
 • Svein Rune
  Ellingsen
  Avdelingsleder prosjektadministrasjon, Bergen
  +4792667282
  Fraq r-cbfg
 • Espen Kvåle
  Jordheim
  Gruppeleder prosjekteringsledelse
  +4740618491
  Fraq r-cbfg
 • Fredrik Johannes
  Haugen
  Gruppeleder Elektro, Ski
  +4792058397
  Fraq r-cbfg