Visuell kommunikasjon

 • Visuell kommunikasjon

Visuell kommunikasjon

Alle prosjekter vil på et eller annet tidspunkt kunne dra nytte av visuell kommunikasjon. I store prosjekter trenger man visuelle verktøy for å vise hvordan ting skal bli, hvilke valg man har tatt og hvilke fordeler et prosjekt medfører.

Gode visualiseringer legger til rette for god formidling av prosjektene, og gir sluttbruker og beslutningstakere innsikt i valgene man har tatt. Internt vil visualiseringer løfte diskusjonen og legge til rette for bedre kommunikasjon ut til entreprenører og andre kunder.

Visuell kommunikasjon tar ulike former. Tredimensjonale bilder og videoer kan vise prosjektet i sin helhet, mens todimensjonale filmer eller illustrasjoner er en god måte å forklare noe på.
Et godt prosjekt avhenger av god kommunikasjon, og visuell kommunikasjon bidrar til å løfte prosjektet du jobber med.

Kontaktpersoner

 • Eirik
  Kirkaune
  Seniorrådgiver visualisering
  +4790898399
  Fraq r-cbfg
 • Henrik
  Lien
  Rådgiver visuell kommunikasjon
  +4798432772
  Fraq r-cbfg
 • Alexander
  Heyerdahl
  Rådgiver visuell kommunikasjon, Oslo
  +4793452693
  Fraq r-cbfg
 • Villiam
  Gahmberg
  Rådgiver visuell kommunikasjon
  +4745134136
  Fraq r-cbfg
 • Magnus
  Norgren
  Gruppeleder geomatikk og visualisering
  +4791798867
  Fraq r-cbfg