0 of 0 for ""

Infrastruktur

BIM i samferdselsprosjekter

Swecos eksperter på infrastruktur har det som trengs for å planlegge transportsystemer som forenkler folks hverdag. Våre eksperter benytter seg av ny teknologi for å øke tilgjengeligheten i fremtidens byer og samfunn. 

Fremveksten av moderne 3D-dataverktøy har revolusjonert bygge- og infrastrukturprosjekter og gir uendelige muligheter til å forenkle kommunikasjon og effektivisere prosjektgjennomføring. Swecos BIM-eksperter er bindeleddet mellom mennesker, prosjekter og teknologi, og er en samarbeidspartner for alle aktører i alle prosjektfaser.  

Noen av våre prosjekter

Holmenkollen bru
Holmenkollen Bru
Randselva bru
Bilde viser 3D-modell av Randselva Bru med en lastebil som kjører over
Dataflytsoptimalisering av E39 Mandal – Lyngdal øst
Bildet viser en 3D-modell av en bru med mange seksjoner i mange farger

BIM-Koordinering og BIM-strategi

En god BIM-strategi er et viktig fundament for utvikling, og Swecos eksperter har dypgående kjennskap til bransjens standarder for BIM og informasjonsutveksling. Vårt mål er å sikre at vi har kompetansen og erfaringen som er nødvendig for at kunden skal nå sine mål, samtidig som vi bidrar til å videreutvikle bransjen og dagens teknologi. Vi skreddersyr implementeringen av BIM slik at kunden oppnår gevinst, og gir råd om hvilket BIM-nivå som er fornuftig for prosjektet. 

Swecos BIM-rådgivere utarbeider BIM-strategier for en rekke virksomheter og enkeltprosjekter, og hjelper kunden med å kartlegge BIM-kompetanse sin bedrift, etablere mål, rutiner og retningslinjer for BIM-samordning og prosjektering. Våre BIM-koordinatorer etablerer prosedyrer og rutiner for BIM-samhandling og bistår prosjektgruppen ved å sørge for god dataflyt mellom ulike faser og aktører. BIM-koordinatoren styrer og vedlikeholder prosessene for kunden, og sikrer at rutiner og BIM-leveranser er i henhold til avtalte nivåer. Sweco har BIM-koordinatorer og BIM-strateger som stadig tar i bruk nye metoder for å komme frem til effektive og smarte løsninger. 

Automatisering, dataflytsoptimalisering og systemarkitektur

Interoperabilitet mellom programvare og tap eller rekonstruering av informasjon gjennom et byggverks livsløp er en utfordring i bygg- og anleggsbransjen. Swecos BIM-gruppe har utstrakt erfaring med etablering av systemarkitektur i sine prosjekter. En systemarkitektur ivaretar prosjektets informasjonskrav gjennom ulike faser, og muliggjør automatisering og smidig dataflyt gjennom byggverkets hele livsløp. Våre BIM-eksperter har kompetanse og erfaring med prosjektering-, samhandling- og sakshåndteringsverktøy og optimalisering av dataflyt, og gir råd om programvarevalg og systemoppsett som ivaretar kundens informasjonskrav. 

Formidling og digital medvirkning

I løpet av en plan eller prosjekteringsfase skapes store mengder informasjon, som kan formidles på mange forskjellige måter. Swecos eksperter bistår kunder med utarbeidelse av medvirkningsportaler, gir tilgang til sammenstilte 3D-modeller, samt styringstavler og visualisering av prosjektdata som skal sikre at dataen som produseres i et prosjekt fungerer som et felles beslutningsgrunnlag. Styringstavler og målinger opprettes for prosjektoppfølging i henhold til prosjektets mål. 

Parametrisk design

Swecos rådgivere har kompetanse innenfor parametrisk modellering og design, og kan løse komplekse oppgaver på en ny og effektiv måte. Parametrisk modellering og design handler om å omsette designkriterietil logikk, og deretter programmere logikken slik at maskinene kan gjøre jobben 

Denne teknologien gjør oss fleksible i møte med komplekse arbeidsoppgaver, og lar våre eksperter bruke sin kompetanse på å designe systemene – og deretter få maskinene til å gjøre grovarbeidet. Ved hjelp av parametrisk design kan vi, på en effektiv måte, generere alternativ som tar hensyn til de valgte parameterne, og samtidig raskt komme frem til den mest optimale løsningen.   

Bilde av Trine Ruud Gjerde, store infrastrukturprosjekter

Trine Ruud Gjerde

Regionleder, Store samferdselsprosjekter
Bilde av Mette Eng Pedersen, regionleder sweco

Mette Eng Pedersen

Kontaktperson samferdsel, Oslo, Viken, Innlandet og Telemark

Arne Nilssen

Kontaktperson samferdsel, Vest og Sør
Bilde av Jan Gunnar Simonhjell, team samferdsel

Jan Gunnar Simonhjell

Kontaktperson Samferdsel, Midt- og Nord-Norge
Bilde av Amund Geicke, avdelingsleder

Amund Geicke

Kontaktperson, entreprenørkontakt

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med BIM i samferdselsprosjekter?

Sweco er ledende på bruk av BIM i infrastruktur- og samferdselsprosjekter. Nysgjerrig på hva vi tilbyr eller på hvordan vi kan hjelpe deg? Fyll ut kontaktskjemaet, så hører du fra oss.
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.