0 of 0 for ""

Storgata i Oslo. Fortau og folk som går, kirsebærtrær som blomstrer, trikkeskinner klar til bruk. 

Arkitektur og byplanlegging

Byutvikling

For Swecos byplanleggere, urbandesignere, arkitekter og landskapsarkitekter står bærekraft sentralt, uavhengig av prosjekt.  For oss handler bærekraftig utvikling om å tenke helhetlig, og om å favne den sosiale, økonomiske og klimamessige bærekraften. 

Bærekraftig byutvikling

Bærekraft er et vidt begrep. For Swecos byplanleggere, urbandesignere, arkitekter og landskapsarkitekter handler bærekraftig byutvikling om å tenke helhetlig.  Vi skal bidra til reduksjon av utslipp og naturpåkjenninger, men også skape varige bymiljøer som inkluderer og engasjerer på tvers av samfunnslag. Gjennom en aktiv tilnærming til hva bærekraft innebærer i det enkelte prosjekt, arbeider vi mot konkrete mål og beslutninger som skaper merverdi for våre oppdragsgivere og for samfunnet. 

Klimavennlig design

Det er i planleggingsfasen av et prosjekt at premissene for bærekraftige løsninger legges. Det er også i denne fasen at mulighetene for å redusere utslipp er størst. Swecos planleggere arbeider for å fremme bærekraftige og klimavennlige løsninger i alle sine prosjekter. Dette innebærer å redusere inngrep i naturen og å tilpasse designet etter stedets egenart. I våre prosjekter arbeider vi med tema som biologiske mangfold, innbyggernes behov, konsekvenser av klimaendringene og bærekraftig mobilitet. 

Våre planleggere, landskapsarkitekter og urbanister samarbeider tett med andre fagmiljø og rådgivere fra VA, byggingeniører, veiplanleggere og mobilitetseksperter. Les mer om vårt arbeid med urban overvannshåndtering.

Bærekraftig byrom

Bærekraftige byrom er gode møteplasser, parker og oppholdsrom i en by, samtidig som det inkluderer gater og holdeplasser. Swecos rådgivere samarbeider på tvers av fagområder for å sikre at byrommene blir tilpasset alle brukergrupper. Bærekraftige byrom skal legge til rette for sosial kontakt og skape økt livskvalitet for byens innbyggere. Dette sikres gjennom bevisst bruk av materialer, etablering av blågrønne strukturer og beplantning, og gjennom å fremme bærekraftig mobilitet. Det innebærer også at vi gjennom grundige analyser og medvirkningsprosesser skaper rom der mennesker trives og opplever trygghet, og der vi legger til rette for det lokale næringsliv gjennom å sørge for effektiv varelevering og tilgjengelighet.  

Medvirkning og prosessledelse

Vår tilnærming handler om å designe for de som skal bruke området. Våre rådgivere har lang erfaring med medvirkningsprosesser i by- og regionalplanlegging, og Swecos eksperter kan bidra med alt fra gjennomføring av digitale folkemøter til utarbeidelse av medvirkningsportaler. Våre rådgivere har fokus på å løfte frem stemmene som ikke alltid blir hørt, og tilbyr spørreundersøkelser, arbeidsverksted og metoder som fremmer dialog. Swecos prosessledere har også kompetanse innen interessentkartlegging og -analyser.    

Vi har lang erfaring innen BREEAM Communities og har god kjennskap til hvilke prosedyrer som må ligge til grunn for arbeidet med sosiale, miljømessige og økonomiske bærekraftsmål i by- og områdeutvikling.  

Johannes Goa Ludvigsen

Avdelingsleder Samfunnsplanlegging, Oslo

Guro Emilie Sverreng

Kontaktperson Byutvikling, Viken

Elin Lunde

Kontaktperson Byutvikling, Sør

Milan Dunderovic

Kontaktperson Byutvikling, Midt- og Nord-Norge

Arne Nilssen

Regionleder, Infrastruktur Bergen

Nysgjerrig på hvordan vi jobber med bærekraftig byplanlegging?

Eller vil du vite mer om hvordan vi kan bistå deg i ditt prosjekt? Fyll ut kontaktskjemaet, så hører du fra oss.
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.
Copy link
Powered by Social Snap