• Transforming Society Together

    Å forme samfunnet har aldri vært en mer relevant, utfordrende og inspirerende oppgave. Opp gjennom Swecos historie har vi alltid koblet ulike perspektiver for å løse utfordringene i samtiden.

Å forme samfunnet har aldri vært en mer relevant, utfordrende og inspirerende oppgave. Opp gjennom Swecos historie har vi alltid koblet ulike perspektiver for å løse utfordringene i samtiden. Sammen med våre kunder, og med støtte i kunnskapen til våre 17 500 arkitekter, ingeniører og andre spesialister, skaper vi løsninger som griper an urbanisering, favner digitaliseringens kraft og gjør samfunn og lokalsamfunn mer bærekraftige.

Vi tilbyr kundene våre en kombinasjon av global ekspertise og lokal forståelse av virksomheten og forutsetningene deres. Vår ambisjon er å være våre kunders mest relevante samarbeidspartner, og vi sikter mot å løse enhver utfordring uansett størrelse eller sted.

Sweco – Transforming Society Together

 

VÅRE TJENESTER

Vi mener at de beste løsningene blir til i fellesskap. Vi har sterk lokal forankring som gir våre kunder en kombinasjon av global ekspertise og lokal forståelse for virksomheten og forutsetningene deres.

Les mer
/globalassets/transforming-society-together/kademuren-amsterdam392faa4b42aa07dc891ba8780a240d607ccb0fd1712f9a1bf32d069aff62478b6.jpg

BÆREKRAFT

Det å dele kunnskap og handle aktivt i felleskap er viktigere enn noensinne.
Swecos mål er å bli klimanøytrale senest innen 2040 og være ledende i alle markeder vi opererer innenfor. I fellesskap med kundene bruker vi ekspertisen vår til å utvikle industrier, bygninger, energisystemer, infrastruktur og en rekke andre deler av samfunn og lokalsamfunn i tråd med FNs 17 bærekraftsmål.

Les mer
/globalassets/transforming-society-together/gettyimages-11412252168785e794b37f3fed103dc645fac831d0ea016899c3af6be9817a5aee44d1268e.jpg

RAY FARRINGDON

Det sjuetasjers kontorbygget the Ray Farringdon var ferdigstilt i begynnelsen av 2019. I tett samarbeid med lokalmiljøet har Sweco bidratt til å skape en moderne og energieffektiv eiendom i høyeste miljøklasse.

Les mer
/globalassets/transforming-society-together/119-farringdon-road_04.jpg