0 of 0 for ""

Sketchbook by Sweco Architects

En enkel metode for en kompleks verden


Arkitekter har alltid formet tiden vi lever i.
Nå står vi midt i en klima- og naturkrise og digital transformasjon, som gjør at vi må tenke nytt, jobbe tverrfaglig og basere designvalg på en bred samfunnsforståelse. 

Vi balanserer mellom det praktiske, estetiske og humanistiske. Et bygg skal ikke bare være sterkt og varig, det skal også føles bra og se bra ut – og dessuten skal det være bærekraftig. Selv om vi er vant til å se skogen for bare trær, har kompleksitetsnivået i de fleste byggeprosjekter økt.

Sammen med våre kollegaer i Danmark, har vi utviklet Sketchbook – en tre trinns metode som hjelper oss med å skape arkitektur som er bra for samfunnet.

Define

Ofte tas avgjørende designvalg tidlig i prosjektet. Å endre på disse valgene senere kan være kostbart og risikofylt, derfor samler vi brukerinnsikt, gjør stedsanalyser og får tverrfaglig input før vi definerer et felles mål sammen med kunden.

Design

Ideer blir best når de er basert på analyser og skapt i tverrfaglige fellesskap. Som arkitekter er vi drillet på å se helhet, løfte frem det vesentlige og tenke nytt, men i vårt fag er det sjelden to streker under svaret, derfor utforsker vi flere konsepter parallelt, både digitalt og i modell.

Deliver

Gode prosjekter fortjener en god historie. For oss er illustrasjonsjobben en pedagogisk øvelse, slik at mottageren forstår verdien av løsningene vi har utviklet.