0 of 0 for ""

Jobb i Sweco Architects

Arkitektur for nye tider

Sweco, grunnlagt av tre arkitekter og en ingeniør i 1958, har utviklet seg til å bli det ledende arkitektur- og ingeniørselskapet i Europa. Vår historie er tuftet på samarbeid, og nå, i en tid der verden står overfor endringer som følge av klima, digitalisering og urbanisering, er det avgjørende å tenke på tvers av fag. 

I Sweco Architects tror vi at de beste idéene oppstår gjennom samarbeid. Med tilstedeværelse i Oslo, Bergen og Trondheim, og med en solid erfaring som byggende arkitekter, er vårt faglige fellesskap av 200 arkitekter, landskapsarkitekter, byplanleggere, sosiologer og interiørarkitekter, både kreativt og samfunnsbyggende. 

Følg oss på Instagram og LinkedIn.

Jobb hos Sweco Architects

Møt våre kolleger

«Vi trenger hverandres ideer for å bidra konstruktivt i en tid der arter dør, skoger brenner og havene stiger, og som arkitekter og byutviklere må vi være endringsvillige og åpne for innovasjon.»

Jorge Orlando Tapia Gonzalez er arkitekt og kreativ leder i Sweco Architects.

Ambisjonen er å skape arkitektur som beveger samfunnet i riktig retning.  

«Jeg fant ut at jeg skulle bli arkitekt da jeg var ti år og vant en tegnekonkurranse. Alle skolebarna i Danmark skulle tegne sitt «drømmehus». Jeg hadde tegnet et ganske forferdelig hus egentlig, men det hadde et stort kjøkken med plass til å være sammen, og det var nok derfor jeg vant. Jeg synes fortsatt det er fantastisk hvordan vi arkitekter kan tenke rom. Vi tegner en strek på en tegning, og snart ser vi for oss hvordan folk interagerer med hverandre. Å forestille seg hvordan det sosiale kan oppstå, er en slags sjuende sans vi har.»

Som kreativ leder i Sweco Architects, vil Jorge løse små og store samfunnsproblemer ved hjelp av tverrfaglige samarbeid. Med det mener han ikke bare en riktig miks av fag, men også at det skal være god stemning og begeistring på jobb. Jorge er også opptatt av å styrke designprosessen i tidligfase, og derfor har han i samarbeid med kollegaer i Norge og Danmark, utviklet en analytisk, tverrfaglig og kreativ arbeidsmetode.  

«Vi trenger hverandres ideer for å bidra konstruktivt i en tid der arter dør, skoger brenner og havene stiger, og som arkitekter og byutviklere må vi være endringsvillige og åpne for innovasjon.»

Jeg tror alle i Sweco Architects ønsker å legge til rette for livskvalitet, men kanskje er jeg hakket mer opptatt av de myke verdiene i byutviklingen.

Rikke Storvik Sjøhelle er sosiolog i Sweco Architects. Mennesker påvirkes av strukturene rundt oss. Dermed er sosiologiperspektivet ekstra viktig når vi planlegger byene våre. 

«Jeg skrev masteroppgaven min om Samfundet i Trondheim, et karakteristisk bygg som jeg, og veldig mange andre studenter på NTNU, elsker. I oppgaven min ville jeg undersøke hva det er med Samfundet som gjør folk så knyttet til huset. Jeg så på koblingen mellom det fysiske og det sosiale for å finne svar på hvorfor Samfundet er et fellesskapsmaskineri. Dette med «fellesskap» er viktig. Alle er avhengige av et fellesskap, og vi er også et resultat av flere lag av fellesskap.»

Rikke er en del av det faglige fellesskapet i Sweco, der hun blant annet har fagansvar for sosial bærekraft og er med i prosjektgruppen som planlegger Swecos nye nabolagskontor på Grønland.

«Jeg tror alle i Sweco Architects ønsker å legge til rette for livskvalitet, men kanskje er jeg hakket mer opptatt av de myke verdiene i byutviklingen. For hvert eneste byutviklingsprosjekt der vi styrker mangfold, stedsfølelse og livskvalitet, viser vi hvorfor sosial bærekraft er viktig.»

Jobb hos Sweco Architects

Sommerstudentprosjektet

Hver sommer tar Aspelin Ramm og Sweco byutvikling til nye høyder gjennom et ambisiøst sommerstudentprosjekt som utfordrer konvensjonene i byplanleggingen. Dette har vi gjort siden 2017 – og hvert år blir vi imponert av ideene som kommer opp når studenter får muligheten til å tenke fritt.

Vi har høye ambisjoner. Ikke bare skal studentene finne svar på komplekse spørsmål innen byutvikling, de skal også formidle prosjektet på store scener. Selvfølgelig får de masse støtte og veiledning, blant annet fra et eksternt panel av anerkjente byutviklere, men også fra fageksperter innen byutvikling, ingeniørfag og kommunikasjon fra Sweco og Aspelin Ramm.

Lurer du på hva vi har utforsket de siste sju årene? Les mer om sommerstudentprosjektene her.