0 of 0 for ""

Sted

Ullensaker Kommune

År

2020 – 2025

Oppdragsgiver

Ullensaker Kommune

Størrelse

7000m2

Våre fag

Prosjektleder, prosjekteringsleder og rådgivning innenfor SHA, BIM og VDC

Utvidelse av Gardermoen Renseanlegg (UGRA)

Sweco har bidratt i utvidelse av Gardermoen Renseanlegg for Ullensaker kommune. Kapasiteten skal utvides og tilpasses befolkningsvekst. Prosjektet har store ambisjoner rundt digital samhandling, 3D-prosjektering og VDC, og er å betrakte som et pilotprosjekt for Ullensaker Kommune. I prosjektet har Sweco levert prosjektleder og prosjekteringsleder, samt rådgivning innenfor SHA, BIM og VDC. Rådgivning innenfor øvrige fag leveres av COWI. Arkitekt og ansvarlig søker er SG Arkitekter.  

Utvidelse av Gardermoen Renseanlegg (UGRA)

BIM i prosjektet
Swecos BIM koordinatorer har bistått i prosjektet med tverrfaglig koordinering og kvalitetssikring av fagmodeller. I tillegg har det blitt utviklet et SHA-spesifikt regelsett for modellkontroll opp imot kommunens og Arbeidstilsynets og Byggherreforskriftens krav. I tillegg har BIM koordinatorene utviklet et prosjektdashboard med visualisering av MMI, BREEAM-krav, objekt- og fagmodellstatus, restrisiko (SHA) mm.  

Utvidelse av Gardermoen Renseanlegg (UGRA)
Utvidelse av Gardermoen Renseanlegg (UGRA)
Copy link
Powered by Social Snap