0 of 0 for ""

Sted

Drøbak

År

2021

Oppdragsgiver

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Våre fag

TilstandsvurderingTilstandsvurdering av Solbergstrand forskningsstasjon

På oppdrag fra Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) utførte Sweco en befaring av NIVAs forskningsstasjon på Solbergstrand, i Mølleveien 2 i Drøbak. Befaringen bestod av en visuell inspeksjon av bygningsmassen, inkludert prøvetaking av betong. Hovedfokuset med inspeksjonen var å vurdere byggets tilstand samt å vurdere kostnader for nybygg kontra rehabilitering av eksisterende struktur.

Forskningsstasjonen ble først prosjektert på 1950-tallet, og ble deretter bygget på 1980- og 1990-tallet. Stasjonen er hovedsakelig prosjektert i betong, hvorav 2/3 av bygningsmassen er fundamentert på eldre vannbassenger i betong. Disse eldre vannbassengene fungerer nå som kjellerrom med ulike funksjoner. Utsiden av bygget er kledd i impregnerte trepaneler. Deler av bygget er direkte plassert over Solbergbekken og stasjonen i seg selv ligger i Oslofjorden.

Copy link
Powered by Social Snap