0 of 0 for ""

Sted

Oslo

År

2017 – 2020

Oppdragsgiver

Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjektstørrelse

12.000 m2

Ryen Helsehus

Ryen Helsehus er et av Oslo Kommune Omsorgsbyggs nye sykehjem på Ryen. Prosjektet er på 12.000 m2 og er fordelt på fire etasjer. Bygget er tilrettelagt for personer med demens, og inneholder beboeravdelingen, administrasjon, helseservice og andre fellesfunksjoner, samt parkering til biler og sykler.

Morgendagens helsehus

På bakkeplan finner man administrasjon, helseservice og andre fellesfunksjoner, samt parkering til biler og sykler. Beboeravdelingene er bygget fra andreetasje og oppover, fordelt i to bygningsvolumer – ett i nord og ett i sør. Underetasjen er plassbygget i betong, mens resten av helsehuset er bygget som moduler på fabrikk i Estland. Alle moduler er bygget i tre.

Ryen Helsehus er fylt med relevant velferdsteknologi, tilrettelagt for anonymisert digitalt tilsyn, i tillegg til god internett- og mobildekning slik at man i løpet av byggets levetid alltid ta i bruk den nyeste teknologien.

Bygget har miljøambisjon om klassifisering BREEAM-NOR Very Good, samt å oppfylle energiklasse A. Som tiltak for å redusere miljøbelastningen har prosjektet som mål å kildesortere 90% av byggeavfallet, samt innfri alle krav i sjekkliste A1 (BREEAM).

Tverrfaglig suksess

Sweco vant konkurransen om prosjektet sammen med Skanska, HusARK og BLark, våren 2017. Konseptet gruppen vant med var modulbyggeri over kjeller i betong. Modulbyggeri er for første gang gjennomført for sykehjem for Omsorgsbygg. Prosjektet er gjennomført med full tverrfaglig koordinering i BIM i alle prosjektfaser. Prosjektgjennomføringsmodellen er basert på aktiv bruk av VDC, LEAN, BIM og involverende planlegging.