0 of 0 for ""

Rehabilitering av Nic Waals Institutt

Sted

Oslo

Periode

2016 – 2021

Byggherre

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Våre fag

Brann, byggeteknikk, bygningsfysikk, elektroteknikk, landskapsarkitektur, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og VVS

Rehabilitering av Nic Waals Institutt

Sweco har bistått med rehabilitering, ombygging og oppgradering av to bygg på til sammen 4.400 kvm for Nic Waals Institutt (NWI); en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk med lokalsykehusansvar for fire bydeler i Oslo.

Deler av bygningsmassen er oppført på 1960-tallet og tilfredsstiller ikke dagens krav til arbeidsforhold, fysisk miljø og inneklima. Det forventes samtidig en aktivitetsvekst som krever arealutvidelser og -tilpasninger.

Prosjektet innebærer at det tekniske anlegget i det eldste bygget skiftes ut og oppgraderes med blant annet ny tilførsel av fjernvarme, sprinkler, ny strømforsyning og nytt ventilasjonsanlegg med utvendige aggregater plassert på tak. Det andre bygget skal oppgraderes med ny belysning og tilpasning av tekniske installasjoner i forbindelse med nye planløsninger. Det etableres ny og felles hovedinngang for begge byggene med egen akuttinngang for utagerende pasienter. Det vil også utføres en komplett rehabilitering av innvendige overflater, fasader og ny taktekking med utskifting av isolasjon. Utearealer oppgraderes og rehabiliteres med blant annet nye gangveier og utvendig belysning for å ivareta dagens nye funksjonskrav.

Hovedutfordringen i prosjektet var todelt og relatert til bygget fra 1960-tallet som er oppført i plasstøpt betong både utvendig og innvendig; etablering av ventilasjon i et bygg hvor etasjehøyden er så lav at det gjør det umulig med horisontale føringer i korridor, tilfredsstillelse av kravene til universell utforming med etablering av heiser, dørbredder o.l.

Bygningsmassen i Spångbergveien får en full rehabilitering. Dette innebærer funksjonell, driftsteknisk og estetisk oppgradering som gir varig verdi, uten behov for senere omfattende rehabiliteringstiltak. Bygningene og utomhusanlegget vil etter dette fremstå som en verdig og representativ fasilitet for sykehusets arbeid med psykisk helsevern for barn og unge, samtidig som ansatte, pasienter og pårørende vil oppleve at miljø og inneklima er betydelig oppgradert.

Sweco har bidratt med alle ingeniørfagene i samtlige planleggingsfaser av prosjektet, og ble også valgt som rådgivere for totalentreprenør (Consto Øst) for selve gjennomføringen.