0 of 0 for ""

Sted

Oslo

År

2020

Oppdragsgiver

Bane NOR Eiendom

Størrelse

120 000 NOK

Våre fag

Rådgivende ingeniør bygg (RIB)

Rehabilitering av Hamar stasjon

Sweco har i de siste årene hatt en rammeavtale med Bane NOR for rådgivning i bygg, eiendom, tilstandsvurderinger, anlegg og infrastruktur, samt prosjektering innenfor alle fag og bistand med byggesøknader og utarbeidelse av tegningsgrunnlag. BaneNor Eiendom ønsket å vurdere tilstanden av utvendige fasader. Dette inkluderte både dører, vinduer og takkonstruksjonen på Hamar Stasjonsbygningen, som er underlagt vernehensyn. 

Oppgaven til RIB gikk ut på å vurdere tilstanden på utvendige fasader og takkonstruksjonen av eksisterende stasjonsbygningen ved Hamar Stasjon. Blant oppgavene som måtte gjennomføres for en riktig vurdering var å opparbeide en teknisk innsikt i byggets oppbygning og materialbruk i sokkel, yttervegger og tak. Verifiseringen ble gjort ved en befaring. Her ble det anvendt lift for lettere tilkomst til takkonstruksjonen, og vurderingen ble deretter beskrevet i en befaringsrapport som inkluderte anbefalte utbedringstiltak. Dette skal gi en veiledning slik at Bane Nor lettere kan vurdere og ta de nødvendige avgjørelser for å sikre bygningens levetid. 

Hamar Stasjon er underlagt vernehensyn, noe som setter restriksjoner for valg av mulige utbedringsmetoder og materialer. Vurdering og forslag for utbedring ble derfor vurdert sterkt i samsvar med relevante vernepremisser for den type konstruksjon stasjonsbygningen utgjør.