0 of 0 for ""

Sted

Sauda

År

2014-2019

Oppdragsgiver

Saudafaldene

Våre fag

Dam, landskap, flomberegninger og mekanisk

Våre fagområder

Vannkraft
Flomberegning

Rehabilitering av Dam Finnflot

Dam Finnflot ble opprinnelig oppført mellom 1919 og 1921, og har dermed stått i 100 år. Dammen befinner seg i konsekvensklasse 2 og er en platedam i betong.

Det er i hovedsak tre grunner til at dammen nylig ble rehabilitert: Først og fremst var det en lekkasje i selve damplaten som måtte fikses, for det andre kom det ny damsikkerhetsforskrift i 2010 som setter krav til beregninger og hva dammen skal tåle, og for det tredje var det endringer i miljøforhold som økt nedbør, større flommer og tekniske forhold som gjorde at man måtte tilpasse dammen til de nye flomberegningene. For å øke dammens stabilitet har frontplaten blitt forsterket og pilarene omstøpt.

I 2019 fikk Dam Finnflot utmerkelsen «Damkrona». Damkrona er en pris for å fremme landskapsmessige, miljømessige og teknisk gode løsninger ved anlegg i regulerte vassdrag. I juryens begrunnelse kom det frem at anlegget utmerket seg ved bruk av nye tekniske løsninger. Produktet ble godt fordi det var god stemning og kjemi mellom byggherre, entreprenør, myndigheter og Sweco som prosjekterende.

Dam Finnflot før rehabilitering. Dam sett fra baksiden. høsten 2014